Pošta zavrača očitke, v sindikatu pa trdijo, da jim onemogočajo delovanje. Foto: MMC/Miloš Ojdanić
Pošta zavrača očitke, v sindikatu pa trdijo, da jim onemogočajo delovanje. Foto: MMC/Miloš Ojdanić

Pozimi so imeli na pošti zaradi številnih padcev in posledičnih bolniških odsotnosti izredne razmere, je na novinarski konferenci v Kopru spomnil Gržinič. Ker delodajalec ni ukrenil ničesar, je sam pozval zaposlene, naj v skladu z internimi akti delajo le osem ur. Delodajalec pa mu zdaj očita kršitev zakona in nastanek stroškov zaradi zamika pri pošiljanju paketov.

Ob tem je predsednik Konfederacije sindikatov 90 Peter Majcen opozoril, da se Gržiniču očita kršitev, storjena pred začetkom pogajanj med sindikati in vodstvom podjetja, opozorilo pa je prejel po koncu samih pogajanj, ko ni želel podpisati predlaganega dogovora. "Glavni greh je bil torej nepripravljenost za podpis neživljenjskega kompromisa," je ocenil. Gre za očiten pritisk in poskus onemogočanja sindikalnega zaupnika in sindikata v celoti, je prepričan.

Glede samega sporazuma je Gržinič povedal, da je bil ta nesprejemljiv, saj delodajalec razen dviga malice ni ponudil ničesar. Pojasnil je, da je sam prevzel odgovornost za poziv delavcem, potem ko jim je delodajalec nalagal delo tudi po 12 ur dnevno ne glede na vremenske razmere, in po njegovih besedah ni zagotovil dolžnih razmer za varnost in zdravje na delu. Obenem je vse zaposlene, ki so utrpeli poškodbe pri delu, pozval, naj zahtevajo odškodninsko odgovornost delodajalca.

Kot najbolj sporen je izpostavil delovni čas, pa tudi dotrajan vozni park. Sindikalna zaupnica Diana Kos je opozorila na pritiske na sindikat, ki zastopa okoli 550 zaposlenih na Pošti Slovenije, saj da se jim znotraj hiše onemogoča obveščanje članov.

Pošta: Niso reprezentativni, Gržinič je kršil svoje obveznosti
Iz Pošte Slovenije so sporočili, da niso presenečeni nad novinarsko konferenco, in hkrati ostro zavrnili vse očitke sindikata, da izvajajo pritisk na njihov sindikat in na nekatere njegove aktivne člane. Poudarili so, da sta bila oba sindikata dogovor že pripravljena podpisati, nato pa je Sindikat poštnih delavcev KS 90 od dogovora odstopil in začel postavljati vedno nove zahteve.

Potrdili so, da so Gržiniču poslali opozorilo na izpolnjevanje obveznosti in možnost odpovedi pogodbe o zaposlitvi, in dodali, da varstvo pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi sindikalnega zaupnika ni absolutno in je vezano zgolj na ravnanje, ki je skladno z zakonskimi določili, določili kolektivne pogodbe in pogodbe o zaposlitvi. V vodstvu pri tem ocenjujejo, da je Gržinič kršil svoje obveznosti iz delovnega razmerja, sindikat pa mora po njihovih besedah še vedno dokazati tudi svojo reprezentativnost.

Dodali so, da bodo nadaljevali pogajanje z večinskim sindikatom v podjetju, se pravi Sindikatom delavcev prometa in zvez pri ZSSS-ju, in med drugim navedli, da nameravajo do julija zaposliti 111 ljudi več, kot predvideva kadrovski načrt. Racionalizirali so tudi sobotne dostave, zmanjšali obseg blaga, ki se prodaja, na dostavi, načrtujejo povišanje nadomestila za malico s 4,27 na šest evrov, načrtujejo novo sistematizacijo delovnih mest, so še nanizali nekatere izmed ukrepov, ki so jih že izvedli oz. jih nameravajo izvesti.

"V vsakem primeru pa si bo Pošta Slovenije še naprej prizadevala za nadaljevanje socialnega dialoga v podjetju ter za čimprejšnjo uskladitev in rešitev odprtih vprašanj," so sklenili.