Foto: Televizija Slovenija
Foto: Televizija Slovenija

V javnost je sprva prišla informacija, da je revizijska komisija zavrnila revizijski zahtevek sprva izbranega izvajalca, vendar je komisija danes sporočila, da je zahtevku ugodila.

"Čeprav je 2TDK upravičeno dvomil o višini zidu za referenco, je napačno ravnal, ko je razveljavil razpis," je pojasnil predsednik komisije Samo Červek.

Zakon namreč nalaga, da je, če podizvajalec ni zmožen izpeljati posla oz. če njegova referenca ne drži, naročnik izvajalca dolžan pozvati k zamenjavi.

"Kaj bo zdaj storil 2TDK, je njegova odločitev, najlažje pa bi bilo, da jih pozovejo k zamenjavi reference, in če jo dobijo, lahko takoj zaključijo in imajo izvajalca," je dejal.

Konzorcij pričakuje poziv k zamenjavi podizvajalca

V konzorciju družb Markomark Nival, Nival invest in Ekorel so z odločitvijo komisije zadovoljni. Povzemajo, da je Državna revizijska komisija pritrdila njihovemu mnenju, da je dolžnost 2TDK-ja, da če meni, da ponudnik ne izpolnjuje pogojev za sodelovanje ali da pri njem obstajajo obvezni izključitveni razlogi, od ponudnika pred zavrnitvijo ponudbe zahteva zamenjavo podizvajalca in mu s tem omogoči popravek njegove ponudbe, je v odzivu v imenu konzorcija zapisal Aleksander Schara.

Od 2TDK-ja pričakujejo, da bo sledil napotkom revizijske komisije in jih pozval k zamenjavi podizvajalca z ustreznimi referencami. "Če pa je družbi 2TDK kot investitorju v interesu, da se postopek javnega razpisa čim prej zaključi in pride do podpisa pogodbe in začetka del, pa lahko konzorcij pozove tudi k predložitvi druge ustrezne reference," so dodali. V tem primeru bi imel lahko 2TDK po njihovem prepričanju pravnomočno odločitev že do sredine marca, saj sta druga prijavitelja oddala nedopustni oz. predragi ponudbi.

2TDK: Revizijska komisija spreminja dosedanjo prakso

Odločitev Državne revizijske komisije, da je družba 2TDK napačno ravnala z razveljavitvijo razpisa za gradnjo mostu čez Glinščico, spreminja dosedanjo prakso, ki smo ji sledili, pa so se odzvali v 2TDK-ju.

"Komisija napotuje 2TDK k ponovni presoji in daje ponudniku – konzorciju Markomark – možnost, da ponudbo popravi z imenovanjem novega, referenčnega podizvajalca, kar tudi pomeni novo referenco in zamenjavo referenčnega kadra. In s tem komisija spreminja dosedanjo prakso," so v odzivu na danes javno objavljeno odločitev revizijske komisije navedli v 2TDK-ju.

Ob tem so poudarili, da so med trajanjem postopka javnega naročila in pri sprejetju svoje odločitve upoštevali zakonodajo in sledili praksi revizijske komisije.

Spomnili so, da je revizijska komisija sicer "v popolnosti potrdila ugotovitve strokovne komisije 2TDK, da referenca, predložena od konzorcija Markomark, ni bila ustrezna. Zid ni visok najmanj osem metrov na dolžini najmanj 50 metrov", so navedli.

To je ugotovila tudi meritev izvedencev gradbene stroke, ki jo je naročila komisija in ki je, kot so ocenili v projektni družbi za gradnjo drugega tira med Divačo in Koprom, podaljšala postopek odločanja za štiri mesece.

Prepričani so, da bi komisija tak sklep lahko izdala že septembra lani. "Odločitev glede revizijskega zahtevka družb Ekorel in Markomark Nival je postopek javnega naročila vrnila v ponovno odločanje, v julij 2019. Strokovna komisija 2TDK bo na podlagi odločitve in ugotovitev revizijske komisije v najkrajšem času sprejela eno od odločitev, ki jo predvideva zakon o javnem naročanju," so še dodali.

Kdo bo gradil na Glinščici?

Sporna višina zidu

2TDK je razpis objavil lanskega marca, nato pa ga je avgusta razveljavil. Referenca najcenejšega ponudnika namreč ni bila ustrezna, preostali dve ponudbi pa naj bi krepko presegali ocenjeno vrednost. Medtem ko je konzorcij ceno postavil pri nekaj manj kot osmih milijonih evrov, je Kolektor CGP skupaj z družbama Riko in Pomgrad ceno postavil pri 13,5 milijona evrov, podjetje Godina pa pri 14,3 milijona evrov.

Pri referenci je sporna višina zidu, ki ga je Markomark Nival zgradil v Pesnici in ki naj ne bi presegala osmih metrov, kot trdijo v podjetju.

Državna revizijska komisija v postopku revizije sicer ni ugotovila kršitev pri presoji, da podporna konstrukcija, izvedena v okviru referenčnega posla, ni visoka nad osem metrov v dolžini 50 metrov in da posledično vlagateljeva ponudba ni skladna z naročnikovimi zahtevami. Nepravilnosti pa so zaznali v ravnanju naročnika.