Predor Markovec naj bi kot glavna izvajalca prvotno gradila Cestno podjetje Maribor (CPM) in avstrijski Alpine Bau, pri čemer je vsa dela v praksi opravljal CPM, Alpine Bau pa mu je zgolj
Predor Markovec naj bi kot glavna izvajalca prvotno gradila Cestno podjetje Maribor (CPM) in avstrijski Alpine Bau, pri čemer je vsa dela v praksi opravljal CPM, Alpine Bau pa mu je zgolj "posodil" reference. Foto: MMC RTV SLO
Na Darsu trdijo, da do zdaj še niso prejeli nobene pritožbe katerega od podizvajalcev Alpine Baua, da pa se je nanje do zdaj obrnilo šest družb, ki naj bi jim denar dolgoval CPM. Foto: MMC RTV SLO

Na časopisu Večer trdijo, da jim je uspelo pridobiti dokumentacijo, ki dokazuje, da Dars nima nadzora nad poplačevanjem obveznosti podizvajalcem v predoru Markovec in tudi ne namena, da bi ji pomagal iz nastalega položaja.

Predor Markovec naj bi kot glavna izvajalca prvotno gradila Cestno podjetje Maribor (CPM) in avstrijski Alpine Bau, pri čemer je vsa dela v praksi opravljal CPM, Alpine Bau pa mu je zgolj "posodil" reference. CPM je kmalu po začetku del šel v stečaj, zato je Dars sklenil sporazum z Alpnine Bauom, da ta prevzame izvedbo celotnega projekta.

Dars bi moral imeti denar za poplačilo podizvajalcev
Osnova za sodelovanje med Darsom in Alpine Bauom je protokol o nadaljevanju izvedbe del, ki temelji na prvotni pogodbi med investitorjem in slovensko-avstrijsko gradbeno združbo, v katerem je med drugim zapisano, da je avstrijska družba že med pogajanji o nadaljevanju del Darsu jasno povedala, da ne misli prevzeti obveznosti, ki naj bi jih njen joint-venture s CPM-om imel do podizvajalcev.

Težava pri tem je, da omenjeni protokol temelji na pravno zavezujoči pogodbi med Darsom, CPM-om in Alpine Bauom, v kateri je zadnji naveden kot izvajalec in je moral hkrati Darsu predložiti bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, kar vključuje kritje potrjenih obveznosti izvajalca del do njegovih podizvajalcev.

S sklenitvijo protokola je Alpine Bau dobil možnost, da podaljša pogodbe z izbranimi podizvajalci in da si izbere nove, obenem pa so privolili, da bo, če bo investitor prisiljen unovčiti "stare" garancije, Dars lahko zahteval, da novo garancijo za dobro izvedbo prevzetih obveznosti naročniku predloži Alpine. Dars bi torej v vsakem primeru moral imeti denar za poplačilo tako partnerjev prvotnega izvajalca CPM-Alpine Bau kot za poravnavo obveznosti do podizvajalcev, ki so jih izbrali Avstrijci.

Dars uradno ne ve, koliko denarja bi morale dobiti firme
Vendar kljub temu številna podjetja niso prejela plačila za svoje delo. Na Darsu trdijo, da do zdaj še niso prejeli nobene pritožbe katerega od podizvajalcev Alpine Baua, da pa se je nanje do zdaj obrnilo šest družb, ki naj bi jim denar dolgoval CPM. Na vprašanje, koliko znaša skupna vsota neizplačanih obveznosti CPM-a do podizvajalcev, so odgovorili, da je vprašanje treba nasloviti na CPM, čeprav je Dars že v začetku leta zaprosil svojega inženirja za natančne podatke o teh terjatvah in jih posredoval Avstrijcem.

Uradno v Darsu torej ne vedo, koliko denarja bi še morale dobiti posamezne firme, ki so s CPM-om sodelovali pri gradnji predora Markovec, podobno (ne)zanimanje pa kažejo tudi do podizvajalcev Alpine Baua, še poroča Večer.

V protokolu s tem podjetjem se je Dars namreč odpovedal vsakršnemu nadzoru nad plačevanjem podizvajalcev, saj je privolil v določbo, po kateri gredo vsa nakazila neposredno na račun Alpine, čeprav mu zakon o javnih naročilih omogoča neposredne transakcije izvajalčevim kooperantom. Na Darsu pojasnjujejo, da sicer mora glavni izvajalec "priložiti izjave podizvajalcev glede opravljenih del". Ne pa tudi glede prejetih plačil.