Oktobra se brezposelnost poveča zaradi končanja šolanja in iskanja prve zaposlitve. Foto: BoBo
Oktobra se brezposelnost poveča zaradi končanja šolanja in iskanja prve zaposlitve. Foto: BoBo
Zavod za zaposlovanje, brezposelnost
Letos je bilo v povprečju brezposelnih 113.222 oseb. Foto: MMC RTV SLO

Na zavodu za zaposlovanje je bilo konec oktobra prijavljenih 107.488 brezposelnih, kar je 2.730 oseb oziroma 2,6 odstotka več kot septembra, v primerjavi z lanskim oktobrom pa je bila brezposelnost manjša za 7,3 odstotka. V prvih desetih mesecih letos pa je bilo prijavljenih v povprečju 113.222 brezposelnih oziroma 6,2 odstotka manj kot v istem obdobju lani.

Na novo se je oktobra prijavilo 11.485 brezposelnih, kar je 60,1 odstotka več kot septembra, vendar pa 12 odstotkov manj kot oktobra lani. Med novoprijavljenimi je bilo 4.978 iskalcev prve zaposlitve, 1.070 trajno presežnih delavcev in stečajnikov ter 4.355 brezposelnih zaradi izteka zaposlitve za določen čas.

V prvih desetih mesecih pa se je na novo prijavilo 78.010 oseb, kar je 7,3 odstotka manj kot v istem obdobju lani. Največ brezposelnih se je prijavilo, ker so izgubili zaposlitev za določen čas, in sicer 42.069, prijavilo se je tudi 13.453 iskalcev prve zaposlitve ter 12.273 trajno presežnih delavcev oziroma stečajnikov.

Več mladih, žensk in izobraženih
V primerjavi z enakim obdobjem lani se je prijavilo za 16,5 odstotka manj iskalcev prve zaposlitve, trajno presežnih delavcev in stečajnikov pa se je prijavilo 22,9 odstotka manj. Porast opazimo pri brezposelnih po izteku zaposlitev za določen čas, ki jih je bilo letos v tem času 1,9 odstotka več.

Od 8.755 brezposelnih oseb, ki jih je zavod oktobra odjavil iz evidence, se je zaposlilo oziroma samozaposlilo 5.427 oseb, kar je 22,5 odstotka manj kot septembra in 13,4 odstotka manj kot oktobra lani.

V prvih desetih mesecih letos se je iz evidence odjavilo skupaj 89.980 brezposelnih, od teh 63.092 zaradi zaposlitve, kar je 2,9 odstotka manj kot v primerljivem obdobju lanskega leta. Manjši obseg zaposlovanja letos je predvsem posledica manjših možnosti vključevanja brezposelnih v programe subvencioniranega zaposlovanja, so pojasnili na zavodu.

Brezposelnost se je oktobra v primerjavi s prejšnjim mesecem povečala v vseh območnih službah, najbolj v Murski Soboti (5,2 odstotka), nadpovprečno tudi v Kranju (5,1 odstotka), na Ptuju (4,8 odstotka) in v Velenju (3,5 odstotka). Zaradi večjega števila iskalcev prve zaposlitve sta se v strukturi brezposelnih povečala deleža mladih v starosti od 15 do 29 let in iskalcev prve zaposlitve. Povečal se je delež žensk, v izobrazbeni strukturi pa se veča delež brezposelnih s srednjo strokovno in splošno ter s terciarno izobrazbo.