Sindikati predlagajo kolektivno pogodbo, GZS predstavlja drugačen načrt, kako do višjih plač. Foto: BoBo
Sindikati predlagajo kolektivno pogodbo, GZS predstavlja drugačen načrt, kako do višjih plač. Foto: BoBo

Radio Slovenija je pridobil predlog kolektivne pogodbe za gospodarstvo pod oznako zaupno, ki so ga sindikati pred dnevi poslali delodajalcem.

Splošna kolektivna pogodba je pomembna, ker bi uredila pravice in dolžnosti vseh zaposlenih v zasebnem sektorju.

Kaj piše v predlogu
Plačna lestvica v predlogu je razdeljena v devet plačnih razredov. Prvi tarifni razred bi se izenačil z minimalno plačo. To pomeni, da bi delavci z nedokončano osnovno šolo, ki opravljajo enostavna dela, prejeli 940 evrov. Najnižja mesečna plača za delavce, ki so zadolženi za bolj zahtevna dela in imajo dokončano srednjo strokovno ter spadajo v peti, tarifni razred, bi znašala 1.670 evrov. V deveti tarifni razred spadajo delavci z visokošolsko izobrazbo, magisterijem ali doktoratom in so pristojni za izjemo pomembna in najbolj zahtevna dela. Njihova osnova plača bi bila 2.900 evrov.

Plača v gospodarstvu bi bila sestavljena iz osnovne plače, plačila za delovno uspešnost, plačila za poslovno uspešnost in dodatkov. Med te se štejejo dodatki za delo v manj ugodnem delovnem času, dodatki za delo v razmerah posebnih obremenitev ter dodatek za delovno dobo. Ta bi delavcu pripadal v višini 0,5 odstotka od osnovne plače za vsako izpolnjeno leto skupne delovne dobe.

GZS je predstavil načrt, kako priti do povprečne plače 2000 evrov bruto

Delavec bi bil upravičen do vračila stroškov za prehrano med delom, če je na delovnem mestu vsaj štiri ure. Glede na predlog sindikatov bi za malico prejel pet evrov. Zaposleni v gospodarstvu bi za povračilo stroškov prevoza na delo prejeli 100-odstotno ceno najcenejšega javnega prevoza. Dnevnica za službeno potovanje v Sloveniji nad šest do osem ur bi znašala dobrih sedem evrov, nad osem do dvanajst ur dobrih deset evrov, in nad dvanajst ur 21 evrov. Če bi za prevoz na službenem potovanju v Sloveniji uporabljali lasten avto, bi vračilo stroškov za vsak poln kilometer znašalo 37 centov.

GZS: Predlogi niso realno izhodišče za pogajanja

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) je prejela predlog šestih reprezentativnih sindikalnih central za novo splošno kolektivno pogodbo za gospodarstvo. Kot so sporočili, bodo vsebino predloga še proučili, že po prvem branju pa ugotavljajo, da so predlogi, povezani s plačami, zelo visoki in niso realno izhodišče za pogajanja.

Predlog kolektivne pogodbe v gospodarstvu