Bernardinski hotel. Foto: BoBo
Bernardinski hotel. Foto: BoBo

Pogodbo o pripojitvi sta družbi podpisali že decembra lani. Dokument predvideva, da bodo Hoteli Bernardin na Savo Turizem prenesli premoženje, pravice in obveznosti, družba pa bo prenehala obstajati. Delničarji Hotelov Bernardin bodo za vsako delnico prejeli 1,0473 delnice družbe Sava Turizem. Ta bo zato izdala 16,8 milijona novih delnic, osnovni kapital družbe pa se bo s tem povečal na 56,5 milijona evrov.

Sava Turizem in Hoteli Bernardin imajo skupaj v lasti po šest hotelov na Obali in na Bledu, kamp ter terme v Moravskih Toplicah, Radencih in na Ptuju. Podjetji sta med tistimi, ki jih želi država vključiti v državni turistični holding, zato pripojitev pomeni korak k ustanovitvi tega novega upravljavca državnih turističnih naložb.

VZDM napoveduje izpodbojno tožbo

V Vseslovenskem združenju malih delničarjev, katerega predstavnik se je edini poleg Save udeležil skupščine, so zaradi nekaterih pomislekov ter skrbi, da bi bili manjšinski delničarji s pripojitvijo oškodovani, napovedali izpodbojno tožbo. Skupščini z enakim dnevnim redom sta bili sklicani že konec januarja, a takrat matična družba Sava še ni imela vseh soglasij upnikov za pripojitev, zato so ju morali prestaviti.

Pot k potrditvi pripojitve je očitno sprostil dogovor med Slovenskim državnim holdingom (SDH) in skladom York Global Finance za odkup Yorkovega skoraj 43-odstotnega deleža v Savi in njegovih terjatev do te družbe. SDH in Kapitalska družba sta trenutno skupaj nekaj več kot 46-odstotna lastnika Save. Po neuradnih informacijah časopisa Delo je SDH za Yorkov delež in okoli 10 milijonov evrov terjatev odštel približno 50 milijonov evrov. Ne SDH ne York za Delo teh informacij nista potrdila.

Vlada, ki opravlja tekoče posle, zadnji trenutek dala zeleno luč

Zeleno luč za ta odkup je sicer SDH dobil na začetku meseca, ko mu je vlada, ki opravlja tekoče posle, dala soglasje k letnemu načrtu upravljanja kapitalskih naložb za leto 2020. Dokument vsebuje tudi načrt konsolidacije, upravljanja in prestrukturiranja turističnih družb v državni lasti na posebnem holdingu. Tega bi morala po prvih načrtih vlada potrditi že sredi lanskega leta, a se je vse skupaj zavleklo, neuradno zaradi nesoglasij, katera institucija naj turistični holding upravlja, SDH ali Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB).

Natančna vsebina načrta konsolidacije in upravljanja turističnih družb ni javno objavljena. Znano je med drugim, da naj bi naložbe konsolidirali na posebni družbi, ki jo je DUTB po zaplembi delnic Istrabenza Turizma že ustanovila, a je s prenosom lastništva Istrabenza Turizma in Thermane čakala na vladno potrditev načrtov. Na državnem turističnem holdingu naj bi bile poleg Istrabenza Turizma in Thermane še naložbe v družbah Sava Turizem (s Hoteli Bernardin), Hit Alpinea, Terme Olimia, Adria Ankaran in Unitur.