Celovški dvori, sinonim za preambiciozno gradnjo, bo kmalu prešel v last DUTB-ja, ki pa ga ne namerava ponuditi trgu po nizkih cenah, saj je že ustavil stečajnega upravitelja, ki je želel prodati stanovanja po 1.500 evrov na kvadratni meter. Foto: BoBo
Celovški dvori, sinonim za preambiciozno gradnjo, bo kmalu prešel v last DUTB-ja, ki pa ga ne namerava ponuditi trgu po nizkih cenah, saj je že ustavil stečajnega upravitelja, ki je želel prodati stanovanja po 1.500 evrov na kvadratni meter. Foto: BoBo

Na Družbi za upravljanje terjatev bank so končali popis in vrednotenje nepremičnin, ki predstavljajo zavarovanja prenesenih nedonosnih terjatev bank na slabo banko. Največji delež po vrednosti predstavljajo industrijski objekti, sledijo zemljišča, hotelski in turistični objekti, stanovanja, poslovni prostori in pisarne.
Samo slabe terjatve NLB-ja in NKBM-ja, katere zdaj upravlja slaba banka, so bile zavarovane s približno 2.400 stanovanji, od tega je 700 še nekončanih. A z veliko večino nepremičnin DUTB-ja ne more razpolagati tako, da bi jih ponujal na trgu.

Kar 98 odstotkov celotnega portfelja nepremičnin, ki ga je DUTB ocenil na 1,9 milijarde evrov, predstavljajo tiste, ki so še vedno v lasti podjetij ali katere upravljajo stečajni upravitelji. Ti lahko za nepremičnine iztržijo drugačen znesek od cenitve DUTB-ja.
Boris Tuma, vodja upravljanja nepremičnin na DUTB-ju: "To je odločitev stečajnih upraviteljev. Nas sicer vprašajo za mnenje, mi velikokrat damo pozitivno mnenje, pa tudi negativno. To mnenje stečajni upravitelj lahko upošteva, ali ne, končno odločitev pa sprejme sodišče. Se pravi, da imamo mi relativno zelo majhen vpliv na prodajo teh nepremičnin, ker niso naše in je to stvar stečajnih upraviteljev."

Kmalu dobi v last 235 stanovanj in kopico stroškov za popravila
DUTB ima v lasti le 25 nepremičnin, to so zemljišča in industrijski objekti, pri katerih je terjatev zamenjala za lastninsko pravico. Kmalu bo, potem ko se je nekdo na sklep o izročitvi pritožil in bo sodišče ta sklep v kratkem rešilo, v last prejela koprsko sosesko Nokturno z 235 stanovanji. Pri ljubljanskih Celovških dvorih je DUTB še vedno le (ločitveni) upnik, a tudi ta stanovanja naj bi kmalu prešla v njeno last. "S stečajnim upraviteljem smo dogovorjeni, da bo za vsa ta stanovanja, ki jih ne more prodati, predlagal sodišču," je pojasnil Tuma.
Zadnje mesece se na DUTB-ju tako osemčlanska ekipa intenzivno pripravlja na lastniški prevzem stanovanj, išče podjetja, ki bodo odpravila napake na objektih, pripravlja strategijo trženja in spletno stran za prodajo. Zakaj ni na trgu več njihovih nepremičnin? Zato ker jih nimamo v lasti, ampak smo zgolj upniki, je pojasnil Tuma.

Pa tudi takrat, ko bodo stanovanja dobili v last, verjetno ne bodo prodali vseh naenkrat, sploh pa ne po nizki ceni. Na DUTB-ju večkrat pojasnijo, da je njihova naloga prodaja javnega premoženja po najvišjih mogočih cenah v interesu slovenskih davkoplačevalcev, ki so dokapitalizirali slovenske banke. Sicer pa tudi preučujejo možnost, da bi jih oddali v najem. Pripravljeni so na sodelovanje z javnimi skladi, vendar verjetno v omejenem obsegu, saj skladi s svojimi dejavnostmi po drugi strani predstavljajo tudi konkurenco slabi banki.