V NLB-ju se ne menijo, da gre za preiskavo sumov kaznivih dejanj, ki so jih naznanili sami. Foto: BoBo
V NLB-ju se ne menijo, da gre za preiskavo sumov kaznivih dejanj, ki so jih naznanili sami. Foto: BoBo
Interpelacija zoper ministra Vinka Gorenaka
"Kaj boste storili?" zanima Gorenaka. Foto: BoBo

Gorenak v obrazložitvi poslanskega vprašanja piše, da je še kot notranji minister julija lani generalnemu državnemu tožilcu predal zaupno poročilo Banke Slovenije, ki se je nanašalo na slaba posojila v državnih bankah. "Šlo je za sume številnih kaznivih dejanj v vrednosti več milijard evrov," je zapisal.
Ko je na ministra za pravosodje Senka Pličaniča naslovil pisno poslansko vprašanje, v katerem ga je spraševal, na kateri stopnji preiskave so omenjeni sumi kaznivih dejanj, pa je dobil "več kot skrb vzbujajoč"odgovor:

"Pregled tožilskih evidenc, ki se nanašajo na sume kaznivih dejanj, povezanih z dajanjem kreditov v banki NLB d.d., pokaže, da je banka do sedaj podala osem ovadb, ki so bile praviloma neprimerne za nadaljevanje preiskovanja, saj iz njih ni mogoče razbrati niti storilcev niti višine materialne škode, ki naj bi jo banka utrpela. Prav tako NLB ovadbam praviloma ne prilaga nobenega listinskega dokazila, listin pa ne izroča niti na poziv tožilstva ali policije. Banka NLB d.d. vztrajno zavrača zahteve po izročitvi kreditnih map in spremljajoče dokumentacije. Pri tem zastopa stališče, da bi z izročitvijo listin tožilstvu ali policiji brez odredbe sodišča prekršila določbe Zakona o bančništvu, ki urejajo zaupnost podatkov, čeprav je seznanjena, da njenega razumevanja zakonskega besedila ne delijo niti policija, niti tožilstvo, niti sodišče, niti Pravni oddelek Banke Slovenije. Preiskovalni sodnik je že v dveh primerih zavrnil predlog tožilstva, da bi banki odredil izločitev kreditnih map in druge dokumentacije, saj pri predlaganih listinah ne gre za zaupne podatke, ki bi sodili v okvir 156. člena ZKP. SDT RS izpostavlja tudi veliko angažiranost njihovih predstavnikov in predstavnikov NP, ki so na mnogih sestankih predstavnikom NLB d.d. pomagali z usmeritvami, nasveti in praktičnimi napotki, kako zaznati sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje zlorabe položaja, kako sestaviti ovadbo, katera dejstva je potrebno navesti, katere dokaze zbrati. Vsa prizadevanja, da bi z banko NLB d. d. vzpostavili iskren odnos sodelovanja, so bila do sedaj neuspešna."

Gorenak zato Čuferja sprašuje, kaj bo storil za odpravo ovir, ki jih v predkazenskem postopku preiskovanja kaznivih dejanj, povezanih s slabimi posojili NLB-ja, postavlja vodstvo banke policiji in tožilstvu.