Lani so najvišje plače prejemali zaposleni v finančnem sektorju, najdražje nadure pa zaposleni v zdravstveni in socialnovarstveni dejavnosti. Foto: MMC RTV SLO
Lani so najvišje plače prejemali zaposleni v finančnem sektorju, najdražje nadure pa zaposleni v zdravstveni in socialnovarstveni dejavnosti. Foto: MMC RTV SLO
Restavracija
Najmanj so lani zaslužili zaposleni v gostinstvu, ki so prejemali okoli 1.000 evrov bruto plače. Foto: EPA

Povprečna bruto plača je tako v letu 2008 znašala dobrih 1.390 evrov, najbolje plačani pa so bili zaposleni v finančnem sektorju. Njihova mesečna bruto plača je v povprečju znašala 2.100 evrov.

Največ na račune finančnikov
Finančnikom so sledili zaposleni v rudarstvu in zaposleni v dejavnosti oskrbe z električno energijo, plinom in vodo. V teh sektorjih so lanske povprečne bruto plače znašale več kot 1.800 evrov.

Najmanj plačani so bili zaposleni v gostinstvu, ki so v povprečju prejemali nekaj več kot 1.000 evrov bruto na mesec. Največ, 1.400 evrov bruto plače, pa so prejemali zaposleni v ribištvu in gradbeništvu.

Plače rasle v rudarstvu, javni upravi in zdravstvu
Najvišjo rast plač so lani sicer dosegle dejavnosti v rudarstvu (13,6 odstotka), sledile so jim plače zaposlenih v javni upravi ter dejavnostih zdravstva in socialnega varstva (12,2 odstotka).

Čeprav so bile bruto plače skladno z leta 2007 sprejetimi spremembami davčne zakonodaje nekoliko razbremenjene, se je delež davkov in prispevkov s 35,05 odstotka zvišal na 35,33 odstotka.

Nadure najdražje v zdravstvu in socialnem varstvu
Izplačila nadurnega dela so v povprečju znašala 25,28 evra na zaposlenega, najvišji pa so bili zneski v zdravstvu in socialnem varstvu. V teh dejavnostih so bruto izplačani zneski za nadure znašali povprečno 122 evrov.