Razpisane izdaje trimesečnih zakladnih menic z oznako TZ167, šestmesečnih zakladnih menic z oznako SZ102 in 12-mesečnih zakladnih menic z oznako DZ85 znašajo skupaj okoli 70.000 lotov v apoenih po 1000 evrov. Foto: Pixabay
Razpisane izdaje trimesečnih zakladnih menic z oznako TZ167, šestmesečnih zakladnih menic z oznako SZ102 in 12-mesečnih zakladnih menic z oznako DZ85 znašajo skupaj okoli 70.000 lotov v apoenih po 1000 evrov. Foto: Pixabay

Obveznosti iz trimesečnih zakladnih menic bodo dospele 13. decembra, šestmesečnih zakladnih menic 14. marca 2019 in obveznosti iz 12-mesečnih zakladnih menic 12. septembra 2019.

Gre za šesto kratkoročno zadolžitev letos. Obenem se je januarja dolgoročno zadolžila za 1,5 milijarde evrov, v začetku marca pa je izdala še za 1,25 milijarde evrov novih obveznic z zapadlostjo v letih 2028, 2035 in 2045, s čimer je financirala nov odkup dolarskih obveznic.