Države EU-ja morajo delodajalce zavezati, da zaradi zagotovitve polnega učinka pravic iz direktive EU-ja o delovnem času in iz listine EU-ja o temeljnih pravicah vzpostavijo sistem za evidentiranje dnevnega delovnega časa, je na pobudo največjega španskega sindikata odločilo Sodišče EU-ja. Foto: MMC RTV SLO
Države EU-ja morajo delodajalce zavezati, da zaradi zagotovitve polnega učinka pravic iz direktive EU-ja o delovnem času in iz listine EU-ja o temeljnih pravicah vzpostavijo sistem za evidentiranje dnevnega delovnega časa, je na pobudo največjega španskega sindikata odločilo Sodišče EU-ja. Foto: MMC RTV SLO

S tem bodo inšpektorjem omogočili lažji nadzor. Podrobnosti sistema niso znane, deloval pa naj bi na podoben koncept kot davčne blagajne.

Kršitve na področju delovnega časa so ene najpogostejših, ugotavljajo delovni inšpektorji. Največ jih odkrijejo v panogah gostinstva in turizma, sledita trgovina in gradbeništvo.

"V marsikaterem podjetju si predstavljajo, da je delavec na razpolago 24 ur na dan. Delovni čas bi moral biti urejen tako, da je urejeno tudi delavčevo zasebno življenje, ne samo službeno," opozarja sindikalist Ladislav Rožič.

Posledice neurejenega delovnika so znane, običajno neplačani presežki ur, nezakoniti izbrisi nadur, odmori za malico zapisani zgolj na papirju.

"Od predloga pričakujemo, da bo sledil odločbi Evropskega sodišča o tem, da bo evidentiranje obvezno za vse zaposlene," je o tem, kaj pričakujejo sindikati, povedal Rožič.

Zdaj veljavni zakon namreč ne določa, da mora evidentiranje vsebovati tudi čas prihoda in odhoda z dela, temveč govori le o številu ur. Zato inšpektor ne more ugotoviti, kdaj so bile te ure opravljene, posledično pa tudi ne, ali so bili delavcem zagotovljeni zadostni počitki.

"Zato predlagamo, da se v evidenco o izrabi delovnega časa dnevno vpisuje tudi čas prihoda in odhoda na delo ter čas izkoriščanja odmora za malico," pravi Jerica Preskar z inšpektorata za delo.

Ministrstvo je socialne partnerje s predlogom seznanilo pretekli teden. Zakonodaja naj bi bila spremenjena do konca leta.