Ena izmed številnih stanovanj stanovanjskega sklada.  Foto: Radio Koper
Ena izmed številnih stanovanj stanovanjskega sklada. Foto: Radio Koper

Stanovanjski sklad Republike Slovenije je fizične osebe, pravne osebe zasebnega in javnega prava ter lokalne skupnosti povabil k oddaji ponudb za prodajo skupin stanovanj in stanovanjskih stavb ter zemljišč, primernih za gradnjo stanovanjskih stavb, na območju celotne Slovenije. Program bo odprt do porabe sredstev oz. najpozneje do konca leta 2023.

Sklad je opredelil, katera stanovanja, ki jih bo nato oddajal v najem, so primerna za odkup. Odkupoval jih bo tam, kjer obstajata povpraševanje fizičnih oseb po cenovno dostopnih stanovanjih in interes za najem. Kot primerne mikrolokacije bo štel zlasti tiste, ki imajo dobro prometno povezavo in so v bližini osnovne družbene infrastrukture in oskrbne dejavnosti.

Cena brez DDV-ja na kvadratni meter stanovanjske površine "ob primernih energijski učinkovitosti ter gradbenih in tehničnih lastnostih" ne bo mogla preseči v Ljubljani 1.850 evrov, v Kopru 1.700 evrov, v preostalih mestnih občinah 1.500 evrov in v drugih občinah 1.380 evrov, so navedli.

Sklad pričakuje zavezujoče ponudbe za nakup stanovanj ali zemljišč, pri katerih bodo imele prednost ponudbe komunalno in prometno urejenih zemljišč, na predpisanem obrazcu, vključno s priloženo vso potrebno in zahtevano dokumentacijo. Sklad bo odločitev sprejel predvidoma v roku 30 dni od dne popolnosti ponudbe.