Stavka je bila prvič napovedana za 25. maj, a so jo nato odpovedali, kot je pojasnil sindikalist Novak, so se za takšno potezo odločili zaradi groženj vodstva. Foto: BoBo
Stavka je bila prvič napovedana za 25. maj, a so jo nato odpovedali, kot je pojasnil sindikalist Novak, so se za takšno potezo odločili zaradi groženj vodstva. Foto: BoBo

Osnovna stavkovna zahteva štorskih jeklarjev je 23-odstotni dvig plač. Po navedbah predsednika Konfederacije slovenskih sindikatov Gvida Novaka podjetje posluje odlično, ima dovolj naročil, proizvodnja pa je rekordna. Največja težava so po njegovih besedah osnovne plače, ki so zelo nizke.

Znova je poudaril, da vodstvo železarne nadaljuje z grožnjami odpovedi delovnega razmerja in je zahtevalo celo seznam stavkajočih pred izvedbo stavke, ki je bila prvič napovedana za 25. maj, a je bila zaradi groženj vodstva družbe stavkajočim potem odpovedana.

Vodstvo grožnje zanika
Vodstvo podjetja Štore Steel v celoti zavrača njegove očitke glede izključevanja iz pogajanj in groženj zaposlenim, pojasnjujejo, da so zahtevali le pravno podlago za izvedbo stavke. Ker so tolmačenja zakonskih podlag za izvedbo stavke na obeh straneh različna in zaradi mogočih pravnih posledic za vse vpletene je podjetje Štore Steel na delovno sodišče vložilo predlog za presojo zakonitosti stavke.

V vodstvu družbe tudi navajajo, da spremembe in zvišanje plač, ki vključujejo splošen dvig osnovnih plač za sedem odstotkov, dvig vseh količnikov pogojev dela za 30 odstotkov ter vzpostavitev dodatnega, 40 odstotkov višjega količnika pogojev dela za najbolj obremenjene zaposlene (namenjeno predvsem zaposlenim v jeklarni) začnejo veljati s 1. junijem.

"Z omenjenim kompromisnim dogovorom smo se hkrati zahtevam t. i. stavkovnega odbora po 25-odstotnem dvigu plač v obratu jeklarna približali za več kot polovico, pri pogajanjih in podpisu aneksa k podjetniški kolektivni pogodbi pa je ves čas sodeloval tudi eden od članov t. i. stavkovnega odbora," še pojasnjujejo v upravi štorske železarne.

Vodstvo družbe je sicer sredi meseca končalo pogajanja o dvigu plač s sindikatom SKEI.

Opozorilna stavka v štorski jeklarni
Opozorilna stavka v štorski jeklarni