Ločitveni upniki bodo še premislili glede nadaljnjih korakov. Foto: BoBo
Ločitveni upniki bodo še premislili glede nadaljnjih korakov. Foto: BoBo

Višje sodišče je pritrdilo pritožnikom - družbi T-2 in družbam Gratel, Garnol in Lokainvest - v delu, v katerem zatrjujejo, da je bila insolventnost napačno ugotovljena na podlagi zakonskega določila, da je družba insolventna, če več kot dva meseca zamuja s plačilom svojih obveznosti do ločitvenih upnikov, ki so nastale pred začetkom prisilne poravnave.

Upniki so pri predlogu za stečaj uveljavljali tudi domnevo, da je dolžnik insolventen, če več kot dva meseca zamuja z izvedbo drugih ukrepov finančnega prestrukturiranja, določenih v načrtu finančnega prestrukturiranja. A se o tem prvostopenjsko sodišče doslej še ni opredelilo, zato je višje sodišče ugodilo pritožbi in razveljavilo sklep o uvedbi stečaja T-2 ter zadevo vrnilo sodišču prve stopnje v nov postopek. Na DUTB-ju odločitev še preučujejo.
Stečajni postopek nad T-2 je bil sprožen 16. septembra na zahtevo upnikov Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB), Hypo Alpe Adria Bank in Banka Celje. Zastopniki DUTB-ja, ta ima v svojih bilancah okoli 90 milijonov evrov terjatev do T-2, so takrat stečaj podjetja zagovarjali z besedami, da bi stečaj družbe omogočil enakopravnejše poplačilo upnikov.

Družba po njihovem mnenju namreč ne izpolnjuje svojih obveznosti v postopku prisilne poravnave in ne dosega ciljev, ki so bili zastavljeni v načrtu prestrukturiranja. Upniki so bili tudi prepričani, da v T-2 družbo namerno izčrpavajo.