Okrožno sodišče v Ljubljani je stečajni postopek začelo 16. septembra, upniki pa lahko prijavijo terjatve ter ločitvene in izločitvene pravice do 16. decembra. Foto: BoBo
Okrožno sodišče v Ljubljani je stečajni postopek začelo 16. septembra, upniki pa lahko prijavijo terjatve ter ločitvene in izločitvene pravice do 16. decembra. Foto: BoBo

Stečajna upraviteljica Danica Čuk je stroške za dokončanje nujnih poslov T-2 do konca leta ocenila na 13,61 milijona evrov. Meni, da je družba kot celota primerna za prodajo, če bo ohranila redno poslovanje in izvajanje naročniških pogodb. Prodaja bi lahko bila izvedena v enem letu.

Po njenem mnenju mora T-2, ki je ob začetku stečajnega postopka pred dvema tednoma zaposloval 311 delavcev, obdržati vse zaposlene, tudi tiste, ki so zaposleni za določen čas. Potreba po delavcih bo po začetku stečaja, kot je zapisala upraviteljica, še večja zaradi izrednih dejavnosti v zvezi s pripravo analize poslovanja in stabilizacije.

Sodišče dopustilo vodenje nujnih poslov
Upraviteljica sodišču je tudi predlagala, da s sklepom dopusti končanje nujnih poslov, saj bi zaradi motenega delovanja upadlo število naročniških pogodb. Sodišče je njenemu predlogu ugodilo.

T-2 namreč na podlagi 175.000 sklenjenih naročniških razmerij mesečno ustvari približno pet milijonov evrov prihodkov iz poslovanja. Če bo T-2 ohranil naročniška razmerja, bo lahko po njenih ocenah ustvaril presežek iz poslovanja (EBITDA) za tri milijone evrov.

Bo kupec Simobil?
V preteklosti se je T-2 omenjal kot mogoča tarča prevzema drugega največjega slovenskega mobilnega operaterja Simobil, ki sodi pod okrilje avstrijske skupine Telekom Austria in bi s takšnim prevzemom pridobil obsežno fiksno infrastrukturo.