V DUTB-ju poudarjajo, da družba dela izgubo in da gre za namerno oškodovanje upnikov. Foto: BoBo
V DUTB-ju poudarjajo, da družba dela izgubo in da gre za namerno oškodovanje upnikov. Foto: BoBo


Zastopniki Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) so na naroku poudarili, da bi stečaj družbe omogočil enakopravnejše poplačilo upnikov. Odvetnik Grega Peljhan DUTB-ja je na naroku poudaril, da T-2 ne izpolnjuje svojih obveznosti v postopku prisilne poravnave in ne dosega ciljev, ki so bili zastavljeni v načrtu prestrukturiranja. Upniki imajo po njegovih besedah zastavne pravice ne le na omrežju, temveč tudi na nepremičninah in licencah.

"T-2 ne plačuje ničesar iz teh zastavnih pravic, tudi če zanemarimo pravice na omrežjih, ki naj ne bi bile vpisane," je poudaril Peljhan. "Dejstvo je, da dolžnik posluje z izgubo, ki je zelo visoka. Vsak dan, tudi v nedeljo in soboto, povprečno ustvari 7.800 evrov izgube, kar pomeni, da je za upnike vsak dan manj sredstev," je izpostavil. Družbi T-2 je še očital, da kljub drugačnim projekcijam ne zmanjšuje stroškov dela, njen načrt prestrukturiranja pa da je nerealen in zato nevzdržen.

Dodal je, da so upniki prepričani, da gre za namerno izčrpavanje. "Zdravo jedro družbe se bo lahko ohranilo tudi v okviru stečajnega postopka in prodalo kot poslovna celota. S tem bodo lahko upniki, ki so z dolžnikom več let skušali doseči dogovor, tudi enakopravno poplačani," je še poudaril zastopnik DUTB-ja.

Podjetje oporeka zastavne pravice DUTB-ju
Nasprotno pa so v T-2 prepričani, da se lahko ločitvene pravice poplačajo le iz zastavljenega premoženja, ne pa tudi iz nezastavljenih sredstev. Odvetnik Dušan Tršan je poudaril, da bi se moralo, če bi zastavne pravice obstajale, premoženje prodati, s tem denarjem pa bi lahko poplačali DUTB.

Med izvršilnim postopkom pa so, kot je zatrdil, ugotovili, da DUTB nima veljavno ustanovljenih zastavnih pravic, kar ji onemogoča odprodajo zastavljenega premoženja in s tem tudi poplačila. DUTB bi tako morala deliti usodo navadnih upnikov, ki bodo poplačani v višini 44 odstotkov do 24. februarja 2021.

Upniki so po njegovem mnenju prehitro podali predlog za začetek stečajnega postopka, poudaril pa je tudi, da bo družba svoje obveznosti, kot je bilo določeno v postopku prisilne poravnave, poplačala do leta 2021. Peljhan pa je ob tem dodal, da ima T-2 morda prenizke cene, kar je sicer mogoče, ker ne plačuje za infrastrukturo, ki so jo zgradili s sredstvi upnikov.