Steklarna Hrastnik z novo tovarno načrtuje še bolj ekološko proizvodnjo steklenih izdelkov. Foto: Televizija Slovenija
Steklarna Hrastnik z novo tovarno načrtuje še bolj ekološko proizvodnjo steklenih izdelkov. Foto: Televizija Slovenija

Prvič v več kot 160-letni zgodovini delovanja Steklarne Hrastnik ta načrtuje gradnjo nove tovarne v sosednji občini Trbovlje, s katero je podpisala namero o gradnji pametne steklarne na območju Lakonce. Nova pametna in zelena steklarna, ki bo v občino prinesla novih 300 delovnih mest, naj bi že leta 2024 stala na degradiranih rudniških površinah. Občina Trbovlje je steklarni prostor za gradnjo ponudila v še nastajajoči industrijski coni, kjer potekajo raziskave tal.

"Zemlja je tudi po pogovorih, ki smo jih imeli z rudnikom, ki je do zdaj opravljal sanacijo teh površin, primerna, vprašanje je zdaj samo, na kakšen način jo bomo pripravili. Zaradi tega bodo zdaj narejene tudi te 20-metrske vrtine in pregled zemljišča, da bodo ugotovili tehniko in način, da bo ustrezna za namen postavitve pametne tovarne," je povedala trboveljska županja Jasna Gabrič.

Občina računa, da se ji bodo sredstva, ki jih trenutno vlaga v raziskave tal in pozneje v komunalno ureditev zemljišča, povrnila s pomočjo prijave na evropske razpise. "Upajmo in tukaj si prizadevamo za sredstva iz sklada za premogovne regije," je dodala županja.

V Steklarni Hrastnik, kjer že danes s težavo najdejo deficitaren kader, želijo čas do začetka obratovanja nove steklarne izkoristiti za izobraževanje. Kot je poudaril generalni direktor steklarne Peter Čas, bodo to dosegli s prešolanjem določenega dela teh brezposelnih v nove poklice ter z močnim štipendiranjem.

Naložba je vredna 130 milijonov evrov, steklarna pa bo z njo pridobila prepotrebne dodatne kapacitete za izdelavo embalažnega stekla. "V prvi fazi za 220 ton, se pravi za nekaj dodatnih 80 odstotkov, v drugi fazi pa še za dodatnih 220 ton," je pojasnil Čas. Z najnovejšimi tehnologijami in obnovljivimi viri energije načrtujejo še bolj ekološko proizvodnjo steklenih izdelkov.

Steklarna Hrastnik načrtuje gradnjo nove tovarne