Evidenca študentskega in dijaškega dela bo spodbujala prenosljivost spretnosti med podjetji in sektorji. Foto: BoBo
Evidenca študentskega in dijaškega dela bo spodbujala prenosljivost spretnosti med podjetji in sektorji. Foto: BoBo

Raziskave potrjujejo, da so za delodajalce delovne izkušnje ključnega pomena pri izbiri kandidata za zaposlitev, so sporočili z ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. V Sloveniji mladi prve delovne izkušnje pridobivajo predvsem v okviru začasnega in občasnega dela študentov in dijakov.

Informacijski sistem, ki ga bo ob finančni podpori ministrstva in Evropskega socialnega sklada vzpostavila Študentska organizacija Slovenije, bo omogočal povezovanje s sistemi zavoda za zaposlovanje in mednarodno primerljivost pridobljenih kompetenc ter bo zagotavljal celovit pregled začasnega in občasnega dela študentov in dijakov.

Evidenca študentskega in dijaškega dela bo spodbujala prenosljivost spretnosti med podjetji in sektorji, prispevala k boljšemu usklajevanju med pridobljenimi kompetencami posameznikov in zahtevami trga dela ter zagotavljala informacije za različna orodja poklicnega in kariernega usmerjanja.

Za sofinanciranje projekta je predvidenih 133.000 evrov. 80 odstotkov bo prispeval EU, preostalo Slovenija. Sredstva so namenjena za vzpostavitev informacijskega sistema, medtem ko se bo vzdrževanje sistema zagotavljalo s sredstvi od koncesijske dajatve od opravljenega začasnega in občasnega dela študentov in dijakov.

Delovne izkušnje so ključne
Raziskava Eurobarometer iz leta 2010, ki je bila opravljena na vzorcu 7.036 podjetij, je sicer pokazala, da je kar 87 odstotkov anketiranih delodajalcev izrazilo strinjanje oziroma močno strinjanje z izjavo, da so delovne izkušnje ključnega pomena pri izbiri kandidata za zaposlitev. V Sloveniji je močno in zelo močno strinjanje izrazilo 92 odstotkov anketiranih delodajalcev.