Mladi si morajo že pred začetkom dela priskrbeti napotnico, saj bo v nasprotnem to delo na črno in bosta ob morebitnem inšpekcijskem pregledu kaznovana oba z delodajalcem. Foto: BoBo
Mladi si morajo že pred začetkom dela priskrbeti napotnico, saj bo v nasprotnem to delo na črno in bosta ob morebitnem inšpekcijskem pregledu kaznovana oba z delodajalcem. Foto: BoBo
Največja ponudba del je v strežbi in prodaji, sledijo fizična dela in promocije. Foto: BoBo

- osnovnošolci, ki dopolnijo 15 let;

- redni dijaki, ki imajo status dijaka v Sloveniji ali tujini in so dopolnili 15 let;

- študentje, ki imajo status rednega ali izrednega študenta v Sloveniji ali v tujini;

- izredni dijaki, ki so mlajši od 26 let, se izobražujejo po javnoveljavnih programih osnovnega, poklicnega, srednjega in višjega strokovnega izobraževanja, niso v delovnem razmerju, niso prijavljeni pri zavodu za zaposlovanje kot brezposelne osebe, se ne izobražujejo v skladu s predpisi o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti;

- tujci, ki v okviru mednarodnih izmenjalnih programov opravljajo študijske obveznosti v Sloveniji, in tujci, ki študirajo v Sloveniji.
Lani je prek e-Študentskega Servisa v poletnem času delalo okoli 44.000 dijakov in študentov, od tega je bilo dijakov približno 10.000. Foto: BoBo
Ne, ni nujno, da podjetje odda oglas na študentskem servisu, dijake ali študente lahko poišče tudi prek drugih načinov; vendar pa je nujno, da ima dijak ali študent pred začetkom dela izdano napotnico študentskega servisa. Foto: BoBo
Počitniško delo

Počitniško delo je priložnost za mlade, da si med prostim časom zaslužijo nekaj lastnih sredstev, hkrati pa nabirajo prve delovne izkušnje. Veliko delodajalcev je na straneh študentskih servisov že objavilo ponudbe za kratkotrajna dela, v študentskih servisih pa poudarjajo, da si je prosto delovno mesto dobro zagotoviti čim prej, saj je ob koncu izpitnih obdobij naval iskalcev večji.

"Trenutno je pri nas na voljo skoraj 4.400 del, zato si lahko pri iskanju privoščijo tudi, da izberejo tista dela, ki so bolje plačana," pravi Saša Praček iz e-Študentskega servisa. Zakon določa najnižjo postavljeno bruto postavko za uro dela, ta je zdaj 4,73 evra. Povprečna urna postavka objavljenih ponudb na e-študentskem servisu je sicer 5,7 evra bruto (4,8 evra neto) in raste prav zato, ker trenutno ponudba del presega povpraševanje.

Najbolj plačani inštruktorji in računalničarji
Najbolj plačana so tista dela, ki zahtevajo že neko predznanje, opravljene izpite ali tečaje, kot so poučevanje, inštrukcije od 9 evrov na uro bruto dalje, vaditelji, trenerji plavanja od 8,5 €/h bruto, računalništvo in programiranje od 8 €/h bruto ter promocije in degustacije 6,4 evra bruto na uro. Najmanj plačana dela pa so po navadi delo v proizvodnji, skladišču, pakiranje, deklariranje, polnjenje polic.

Največja ponudba del je v strežbi in prodaji, sledijo fizična dela in promocije. V poletnem času je precej povpraševanja po dodatni pomoči v turizmu. Še posebej to velja za Obalo, Gorenjsko in Ljubljano. Gre za delo vodnikov, prodajalcev spominkov, receptorjev, animatorjev, reševalcev iz vode, delavcev, ki pomagajo na različnih festivalih.

Dijaki iščejo preprosta dela, študenti delodajalce
In kaj največkrat iščejo mladi? Saša Praček odgovarja, da imajo dijaki drugačne želje kot študentje. "Dijaki namreč iščejo preprosta dela, za katera ni potrebno specifično predznanje, da bodo v obdobju, ko imajo čas, zaslužili za različne priboljške. Študenti – predvsem tisti iz višjih letnikov – pa povprašujejo po bolj specifičnih delih, ki so bolj povezana s smerjo študija. To je namreč pot, ki pozneje lahko vodi do redne zaposlitve."

A na e-Študentskem servisu opozarjajo, da vsa počitniška dela niso vedno objavljena na spletu, zato svetujejo, da se mladi pozanimajo tudi pri starših, prijateljih in znancih ali kar pristopijo do podjetja oziroma organizacije, kjer bi radi delali in povprašajo, ali bodo morebiti v poletnem času potrebovali kakšno pomoč.

In še ena pomembna stvar: pred začetkom počitniškega dela si je nujno treba urediti napotnico študentskega servisa, saj se v nasprotnem primeru delo obravnava kot delo na črno. Na spletni strani ministrstva za delo je objavljen seznam posrednikov študentskega dela, ki imajo koncesijo in torej dovoljenje za posredovanje teh kratkotrajnih del. Prav tako je dobro, da pred sprejetjem dela preverijo, ali je njihov morebitni delodajalec reden plačnik. Spletna stran, na kateri študentski servisi redno osvežujejo naročnike del, s katerimi imajo težave, je www.neplacniki.info.

Dobra praksa: digitalni portfolio
Po opravljenem počitniškem delu lahko delodajalca ali pa tudi sodelavca zaprosijo za referenčno pismo, ki jim bo gotovo koristilo pri iskanju dela v prihodnje. V Sindikatu Mladi plus izpostavljajo še dobro prakso, in sicer izpolnjevanje digitalnega portfolia "moje izkušnje", ki je od leta 2005 na voljo vsem študentom in dijakom e-študentskega servisa. "Pripravljen je z namenom, da dijaki in študentje sproti in preprosto označujejo znanja in spretnosti, ki jih pridobijo s študentskim delom. Delodajalec pa bo s tem pridobil enoten pregled vseh znanj in sposobnosti, ki jih je študent pridobil," pojasnjujejo v sindikatu. Pri vsakem delu so napisani delodajalec, število opravljenih ur in osnovna pridobljena kompetenca. Vsak posameznik ima možnost, da dodaja dodatne kompetence oz. znanja, ki jih je po svoji presoji pridobil z delom. "Na koncu je mogoč tudi izvoz vseh izkušenj v obliki potrdila, ki si ga lahko vsak študent tudi natisne," še pojasnjujejo v sindikatu.

Občina Krško sofinancira počitniško delo
Proaktivne pri omogočanju mladim, da delovne izkušnje nabirajo v svojem kraju, so tudi nekatere občine. V Krškem so drugo leto zapored objavili razpis, da subvencionirajo počitniško delo mladih iz svoje občine pri delodajalcih iz njihovega okoliša. "Odziv je zelo dober, zato smo morali glede na omejena razpisna sredstva omejiti delovna področja – pri tem smo izhajali iz politike štipendiranja in izpostavili deficitarna tehnična področja. V letu 2018 se je tako na poziv odzvalo 21 delodajalcev z območja občine Krško," pojasnjujejo na občini.

Lani se je na ponudbo občine odzvalo 43 mladih, ki so opravili skupaj 4.439 ur dela. Manj zahtevna dela so opravljali pri domačih podjetjih s področij strojništva in obdelave kovin, orodjarstva, lesarstva, gostinstva, gradbeništva, popravila motornih vozil, elektrotehnike, steklarstva, gozdarstva, kamnoseštva, mehatronike, računalniških ved in kemijske tehnologije. "Delodajalci so bili nad posameznimi mladimi pozitivno presenečeni in so izrazili namero, da jih po zaključenem izobraževanju zaposlijo, oziroma so menili, da mladi imajo potencial," še dodajajo na občini Krško.

Spoznavanje področij javnega sektorja
Občina Ajdovščina omogoča delo v različnih javnih zavodih. Razpisujejo pa različna dela: v administraciji, vzdrževanju, pomoč v zdravstvenem domu in lekarni, organizacija izobraževanj in delavnic ter varstvo otrok. "Lani se je na razpis prijavilo 174 kandidatov, od tega je dobilo delo 34 kandidatov, zapolnili smo vsa mesta. Letos pričakujemo še večji odziv, imamo pa tudi več del, kar 41," je za Radio Koper povedala svetovalka župana Andreja Vidmar Sukanović.

V Lendavi pa mladim ponujajo 200 ur dela prek študentske napotnice z urno postavko 5,99 evra neto. S tem želijo dijake in študente vključiti v lokalno okolje in jim omogočiti spoznavanje del na različnih področjih javnega sektorja, turizma, storitvenih dejavnosti in pridobivanje delovnih izkušenj.

Tudi občina Šoštanj ima svoj program "Mladi lepšajo Šoštanj in okolico", v okviru katerega bo delo teden dni opravljalo do 10 počitnikarjev. S tem želijo spodbujati medsebojno in medgeneracijsko povezanost mladih in povezanost s krajem, v katerem živijo.

V Velenju že 15 let mladi poleti pomagajo ali čistijo
Mestna občina Velenje že petnajst let v projektu Čisto moje Velenje mlade vabi, da počitniško delo opravijo doma. Na ta način skrbijo za "urejeno in čisto okolje, spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja, sklepanje novih prijateljskih vezi, finančno pomoč mladim oziroma njihovim družinam, krepitev zavesti o pomenu zdravega in čistega bivalnega okolja ter oblikovanje pozitivnega odnosa do javnega prostora in urbane opreme", poudarjajo na velenjski občini.

Lani je delo opravljalo 180 dijakov v devetih delovnih terminih v juliju in avgustu. Urna postavka je pet evrov na uro, dijak pa lahko opravi 38 delovnih ur v enem tednu. Mladi tako urejajo mestno otroško igrišče, pomagajo hišnikom v osnovnih in glasbenih šolah, tabornikom pri izvedbi taborjenja v Ribnem, Savudriji in Mirtovičih ob Kolpi, zavodu za turizem, gasilcem v občini, opravljajo dela v javnih zavodih, krajevnih skupnostih ali Domu za varstvo odraslih Velenje ali pa pobirajo smeti, čistijo javne površine, ki niso vključene v koncesije, urejajo žive meje, drevnine.


- osnovnošolci, ki dopolnijo 15 let;

- redni dijaki, ki imajo status dijaka v Sloveniji ali tujini in so dopolnili 15 let;

- študentje, ki imajo status rednega ali izrednega študenta v Sloveniji ali v tujini;

- izredni dijaki, ki so mlajši od 26 let, se izobražujejo po javnoveljavnih programih osnovnega, poklicnega, srednjega in višjega strokovnega izobraževanja, niso v delovnem razmerju, niso prijavljeni pri zavodu za zaposlovanje kot brezposelne osebe, se ne izobražujejo v skladu s predpisi o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti;

- tujci, ki v okviru mednarodnih izmenjalnih programov opravljajo študijske obveznosti v Sloveniji, in tujci, ki študirajo v Sloveniji.
Počitniško delo
Foto: MMC RTV SLO