Direktorica Svee je prepričana,  da bo stečaj zdravemu jedru omogočil, da znova zaživi. Foto: MMC RTV SLO
Direktorica Svee je prepričana, da bo stečaj zdravemu jedru omogočil, da znova zaživi. Foto: MMC RTV SLO

Konec novembra je gospodarsko ministrstvo Sveo, ki zaposluje 120 delavcev, obvestilo, da vladi ne bo predlagalo dodelitve državne pomoči oz. drugega dela pomoči, ker je potrebni znesek finančnih sredstev zelo visok in ker družba s konzorcijem bank ni zmogla skleniti zavezujočega dogovora.

Direktorica Svee Sonja Klopčič meni, da je bil splet neugodnih okoliščin močnejši in so zdaj izčrpane vse možnosti za prestrukturiranje. Stečaj bo po njeni oceni zaščitil tako zaposlene kot premoženje družbe za plačilo upnikov. Proces preobrazbe družbe, ki ima do dobaviteljev 1,8 milijona evrov obveznosti, do bank osem milijonov evrov posojil in do zaposlenih 600.000 evrov neporavnanih obveznosti, je po besedah Klopčičeve ustavljen.

Stečaj bo morda po njeni oceni odprl novo možnost, da zdrava jedra, kot denimo koncept kuhinj Stella Lunare ali pa lepljeni nosilci za gradbeništvo, zaživijo in tako omogočijo preporod Svee.

Prišel le prvi del obljubljene pomoči
Aprila je bila družbi, ki je 65 let izdelovala kuhinje, obljubljena pomoč v vrednosti 3,6 milijona evrov. Prvi del pomoči v vrednosti 1,38 milijona evrov je prejela julija in ga namenila za poplačila dveh zaostalih plač ter nujno nabavo materiala. Vlada je od Svee zahtevala tudi, da mora z bankami doseči dogovor o konverziji šest milijonov evrov posojil v kapital, da morajo večinski lastniki Svee Inženiring brezplačno prenesti svoje deleže na Sod in da se v prestrukturiranje vključi tudi Občina Zagorje ob Savi z oprostitvijo plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

Svea je program prestrukturiranja oddala avgusta, z bankami se je dogovorila, da se 2,3 milijona evrov pretvori v kapital, 1,3 milijona evrov pa bi šlo na račun odpisa posojil. Skupaj z nižjimi obrestmi in odkupom nepremičnin bi skupni učinek bank znašal 5,6 milijona evrov, vendar zavezujočega dogovora ni bilo.