Rezultat je precej slabši kot leto prej, ko je imel Telekom Slovenija 29,5 milijona evrov čistega dobička. Foto: MMC RTV SLO
Rezultat je precej slabši kot leto prej, ko je imel Telekom Slovenija 29,5 milijona evrov čistega dobička. Foto: MMC RTV SLO

Telekom ni nikoli imel resne vizije upravljanja, ni imel lastnika, ki bi zasledoval neke smiselne cilje. Šlo je bolj za podjetje, ki je bilo v rokah nekih ozkih interesnih skupin, ki so zasledovale partikularne cilje, od tega, da so pomagali Iskratelu in drugim domačim podjetjem, po drugi strani pa so vodili nesmiselno cenovno vojno in so poskušali z nizkimi cenami za vsako ceno ohraniti tržne deleže. Mislim, da je tu odgovor, enostavno ne znajo voditi cenovnih politik.

Ekonomist Sašo Polanec o visoki izgubi Telekoma

Po svoje je žalostno, da se je Telekom znašel v takšni situaciji, ampak v preteklosti so bile potegnjene neke poteze, ki niso bile najboljše. V zadnjem času so se veliko ukvarjali s svojimi notranjimi problemi in potem je razumljivo, da nastane tudi poslovni neuspeh. S tem, da se konkurenca v tem sektorju zelo zaostruje in to ni več tako perspektiven sektor, kot je nekoč bil. Mislim, da je v Telekomu problem državne lastnine. V resnici se je pokazalo, da je nepotrebna državna lastnina v takšnem podjetju in da je podjetje zelo zrelo za privatizacijo. Ampak bojim se, da smo pravi čas za privatizacijo Telekoma že zdavnaj zamudili.

Ekonomist Maks Tajnikar o visoki izgubi Telekoma

Rezultat je precej slabši kot leto prej, ko je imel Telekom Slovenija 29,5 milijona evrov čistega dobička. Leta 2009 so poslovni prihodki znašali 856,1 milijona evrov, lani pa so se zmanjšali za odstotek in so dosegli 843,6 milijona evrov.

Odprodali bodo nestrateške naložbe
Naložbi v Makedoniji in na Kosovu je Telekom oslabil za 208,2 milijona evrov. Brez slabitev in popravkov terjatev drugih operaterjev v Sloveniji bi čisti poslovni izid znašal 15 milijonov evrov, kaže nerevidirano poročilo o poslovanju, ki je objavljeno na Ljubljanski borzi.

V skupini poudarjajo, da plačilna sposobnost skupine Telekom Slovenije ostaja nespremenjena, prevrednotenje pa ne vpliva na prejemke in izdatke skupine. Spremenjene vrednosti naložb vplivajo na znižanje kapitala in na razmerje med kapitalom in zadolženostjo.

Združitev Telekoma in Mobitela nujna
Uprava Telekoma Slovenije je že sprejela in izvaja ukrepe za izboljšanje tržnih okoliščin. Ukrepi temeljijo predvsem na zniževanju vseh vrst stroškov, prestrukturiranja poslovanja v Makedoniji in na Kosovu, načrtu odprodaje naložb, ki niso strateškega pomena, prenovi poslovnih procesov, zmanjševanju stroškov nabave, optimizaciji obratnega kapitala, zaščiti terjatev reguliranih storitev, optimizaciji in trženju nepremičnin ter spremembah na področju prodaje in trženja.

Dodali so, da je načrtovana združitev Telekoma in Mobitela nujna za izpolnjevanje dolgoročnih tržnih ciljev in izkoristek vseh sinergij na področju elektronskih komunikacij, informatike in medijev. Dolgoročno po njihovem mnenju lahko preživijo le konsolidirani operaterji.

Skupina namerava razširiti svoje poslovanje na informacijskotehnološke storitve in digitalne medije
Nadzorni svet je že dal soglasje k združitvi Telekoma in Mobitela, pa tudi k pripojitvi podjetja Planet 9 k podjetju Najdi. V skupini Telekom načrtujejo, da bodo s sinergijami na račun združitve v prihodnjih petih letih prihranili 150 milijonov evrov. Ob tem se bodo odvijala tudi pogajanja o novi kolektivni pogodbi, v okviru katerih naj bi prišlo do znižanja plač. Zmanjšanja števila zaposlenih naj bi se v skupini lotili po formalni združitvi, predsednik uprave Telekoma Slovenije Ivica Kranjčević pa je pri tem razkril, da bodo v okviru tega število individualnih pogodb zmanjšali s 50 na 35. Odprodati nameravajo tudi eno od štirih večjih lokacij Telekoma in Mobitela v Ljubljani, ki naj bi se sprostila po združitvi obeh družb.

Kranjčević je ob tem dejal, da sprejeti ukrepi vlivajo upanje in zaupanje, da se bodo ob obravnavi četrtletnih rezultatov pogovarjali o drugačnih številkah. Za letos bo uprava predlagala, da se dividende ne izplačajo, glede zahteve skupine manjših delničarjev za nakup lastnih delnic pa je dejal, da uprava temu ni naklonjena. Sicer pa skupina Telekom Slovenija načrtuje razširitev poslovanja tudi na druga področja, kot to informacijskotehnološke storitve in digitalni mediji. Za letošnje leto Telekom načrtuje 28 milijonov evrov dobička.

Uprava bo vložila dve odškodninski tožbi
Kranjčević je razkril tudi, da bo uprava do konca marca vložila dve odškodninski tožbi. Zoper koga in za kolikšno vsoto, ni želel povedati. Kot je znano, je nadzorni svet julija lani upravo zadolžil, naj proti nekdanji upravi Telekoma, ki sta jo vodila Bojan Dremelj in Dušan Mitič, sproži ustrezne pravne postopke v zvezi z njihovo odgovornostjo, saj je revizijsko poročilo o prevzemu v Makedoniji in prevzemu družbe Najdi.si ugotovilo številne pomanjkljivosti.

Telekom ni nikoli imel resne vizije upravljanja, ni imel lastnika, ki bi zasledoval neke smiselne cilje. Šlo je bolj za podjetje, ki je bilo v rokah nekih ozkih interesnih skupin, ki so zasledovale partikularne cilje, od tega, da so pomagali Iskratelu in drugim domačim podjetjem, po drugi strani pa so vodili nesmiselno cenovno vojno in so poskušali z nizkimi cenami za vsako ceno ohraniti tržne deleže. Mislim, da je tu odgovor, enostavno ne znajo voditi cenovnih politik.

Ekonomist Sašo Polanec o visoki izgubi Telekoma

Po svoje je žalostno, da se je Telekom znašel v takšni situaciji, ampak v preteklosti so bile potegnjene neke poteze, ki niso bile najboljše. V zadnjem času so se veliko ukvarjali s svojimi notranjimi problemi in potem je razumljivo, da nastane tudi poslovni neuspeh. S tem, da se konkurenca v tem sektorju zelo zaostruje in to ni več tako perspektiven sektor, kot je nekoč bil. Mislim, da je v Telekomu problem državne lastnine. V resnici se je pokazalo, da je nepotrebna državna lastnina v takšnem podjetju in da je podjetje zelo zrelo za privatizacijo. Ampak bojim se, da smo pravi čas za privatizacijo Telekoma že zdavnaj zamudili.

Ekonomist Maks Tajnikar o visoki izgubi Telekoma