Posojila v švicarskih frankih so se izjemno podražila, ko je švicarska centralna banka prenehala vzdrževati ceno franka. Foto: Reuters
Posojila v švicarskih frankih so se izjemno podražila, ko je švicarska centralna banka prenehala vzdrževati ceno franka. Foto: Reuters

V NKBM-ju so pojasnili, da jim je sodišče pritrdilo, da so pri ponudbi posojil v švicarskih frankih tožeče stranke ustrezno seznanili o valutnih tveganjih ter jim okoliščine v povezavi z najemom posojila pojasnili na pregleden in jasen način, ki je razumljiv laičnemu porabniku.

Po njihovem mnenju sicer še nepravnomočna sodba predstavlja precedenčni primer za druge takšne pravdne postopke, ki so jih vložili posojilojemalci različnih bank v Sloveniji.

Tožniki Robert, Konrad in Pava Čeh pa so že napovedali pritožbo. Po mnenju njihovega odvetnika Roberta Preiningerja gre za očitno pomanjkljivo argumentirano sodbo, ki ne vsebuje niti razlogov o odločilnih dejstvih, pristop sodnika pa vsekakor odstopa od običajnih metod sodnega dela.

V Združenju Frank, ki mu predseduje Aleš Majcenovič, so prav tako potrdili zanje neugoden sodni razplet, nad katerim so razočarani. Podrobnosti sodbe bodo sicer skupaj s Preiningerjem predstavili naslednji teden, že zdaj pa so dodali, da se je takšna odločitev sodišča nakazovala že skozi celoten sodni proces, saj je bilo jasno videti, da je sodnik sprejel odločitev že pred izvedbo dokazov.

Sodišče: Posojilojemalci so bili seznanjeni s tveganji
Po pisanju Večera je sodišče razsodilo v prid banke, ker je posojilna pogodba vsebovala zapis, da se posojilojemalec zaveda in banki potrjuje, da izključno sam v celoti prevzema tečajno tveganje, ki lahko nastopi zaradi nihanja tečaja.

Ob tem se je sodišče sklicevalo tudi na pričanje bančne referentke, ki je povedala, da jim je bilo stokrat rečeno, da je treba strankam pojasniti tveganje valutnih klavzul in spremembe obrestnih mer ter da je stranko tudi izrecno vprašala, ali ve, kaj pomeni tečajna razlika oziroma valutno tveganje. Pri tem je sodišče ocenilo, da to, da je ta zaposlena pri toženi stranki, ne omaja verodostojnosti njene izpovedbe.