Zakon v slovensko zakonodajo prenaša evropsko direktivo, ki je začela veljati 13. januarja. Ta uveljavlja zakonodajne spremembe na področju plačilnih storitev, katerih cilj je med drugim omogočiti še večji razmah inovativnih finančnih storitev v prid končnemu uporabniku in okrepiti varstvo potrošnikov. Foto: MMC RTV SLO
Zakon v slovensko zakonodajo prenaša evropsko direktivo, ki je začela veljati 13. januarja. Ta uveljavlja zakonodajne spremembe na področju plačilnih storitev, katerih cilj je med drugim omogočiti še večji razmah inovativnih finančnih storitev v prid končnemu uporabniku in okrepiti varstvo potrošnikov. Foto: MMC RTV SLO

Zakon o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih, ki ga je DZ potrdil 25. januarja, določa, da velja prepoved zaračunavanja nadomestil, ki jih za sprejem kartice kot plačilnega instrumenta zahtevajo trgovci. Prepoved velja za vse kartice, ki se izdajajo v Sloveniji, tudi za kartici American Express in Diners Club.

Prepoved zaračunavanja nadomestil ne velja v primeru PayPala, ki v Evropi posluje kot banka s sedežem v Luksemburgu. V tem primeru pa provizija ne bo smela preseči neposrednega stroška, ki ga zaradi sprejetja kartičnega plačila nosi prejemnik plačila oz. trgovec.

Zakon je tudi podlaga za izmenjavo informacij o računih. Banke bodo na zahtevo uporabnika ponudile dostop do finančnih podatkov tekmecem, obenem pa bodo npr. podjetjem za razvoj storitev finančne tehnologije prek vmesnikov API ob spoštovanju tehničnih in varnostnih standardov omogočile hiter in čim bolj nemoten dostop do podatkov in računov. To lahko primerjamo z odpiranjem infrastrukture na področju telekomunikacij in energetike v EU-ju v preteklih letih.

Nove evropske regulative
Evropska komisija je na podlagi predloga Evropskega bančnega organa pripravila regulativne tehnične standarde za zagotavljanje varnosti pri odpiranju dostopa do finančnih podatkov. Ko bodo ti objavljeni, bodo imele banke in drugi ponudniki plačilnih storitev na voljo 18 mesecev za uveljavitev v praksi. Nova ureditev naj bi v praksi zaživela najpozneje septembra 2019.