Foto: BoBo Utku Gök je prestavil tudi zavezo podjetja, da bodo dela iz ponudbe izvedli po ponudbeni ceni brez kakršnikoli naknadnih aneksov k pogodbi. Foto:
Foto: BoBo Utku Gök je prestavil tudi zavezo podjetja, da bodo dela iz ponudbe izvedli po ponudbeni ceni brez kakršnikoli naknadnih aneksov k pogodbi. Foto:
Turki so pripravljeni graditi predor Karavanke brez podražitev
Turki bi gradili Karavanke brez aneksov
Cengiz želi graditi predor Karavanke

Direktor turškega Cengiza Utku Gök je v Ljubljani navedel, da ni nobenih pravnih nedorečenosti glede ponudbe, ki so jo oddali na Darsovem javnem naročilu. Za pravno mnenje so zaprosili tudi Inštitut za primerjalno pravo ljubljanske pravne fakultete, ki poudarja, da načelo enakopravnosti obravnave v postopku ni bilo kršeno.

Aleš Lunder, partner v odvetniški pisarni CMS Reich-Rohrwig Hainz, ki sodeluje s podjetjem, je poudaril, da je državna revizijska komisija sama ugotovila, da Cengiz ni spreminjal predračuna ali ponudbene cene. "Torej s spremembo in dopolnitvijo predlogov ni spremenil tistih delov ponudbe, ki so odločilni za naročnikovo odločitev," je dejal in dodal, da bi bile spremembe po Lundrovih nedopustne samo, če bi prišlo do kršitev načel, na katerih temelji javno naročanje. "V danem primeru pa ni bilo kršeno nobeno načelo, opredeljeno v zakonu v javnem naročanju," je poudaril.

V turškem gradbenem podjetju so tudi pojasnili, da revizijska komisija nasprotno s poročanjem medijev Cengiz ni izločila iz postopka, ampak je zadevo vrnila v obravnavo Darsu. Gök je zato izrazil pričakovanje, da bo ta vztrajal pri prvotni odločitvi. Lunder pa je dodal, da za to ni nobenih ovir.

Cengiz naj bi imel največje reference
Izvršna direktorica družbe Cengiz Bosna Ismedina Perviz je izrazila presenečenje nad dosedanjim potekom postopka javnega naročila, predvsem glede tega, "da je bila odločba objavljena v medijih, preden jo je državna revizijska komisija poslala strankam v postopku". "Zelo nenavadno je, da se javne institucije v Sloveniji sploh ne ukvarjajo z javnim interesom in z racionalno porabo proračunskih sredstev," je bila kritična. Cengiz je namreč oddal ponudbo v višini 89,3 milijona evrov brez DDV-ja, to je bistveno manj od ostalih osmih.

Pervizova je še poudarila, da ima Cengiz za seboj zgrajenih za 400 kilometrov predorov, "kar pomeni, da ima največje reference na tem razpisu". Ostali so ponudbo oddali skupaj s tujimi družbami, ki bi bile nosilke posla, zato trditve, da bi z izločitvijo Cengiza iz postopka posel dobila slovenska podjetja, niso točne, je dodala.

Gök je prestavil tudi zavezo podjetja, da bodo dela iz ponudbe izvedli po ponudbeni ceni brez kakršnih koli naknadnih aneksov k pogodbi. Prav tako se po besedah direktorja podjetje zavezuje, da bo ob podpisu pogodbe do konca februarja dela izvedlo v skladu s terminskim načrtom javnega naročila, ne glede na trimesečno zamudo. Vzroka za odločitev državne revizijske komisije v podjetju ne poznajo. Lunder pa je ocenil, da komisija v svoji argumentaciji preveč formalistično enači pomembnost vsake od sestavin ponudbe.

Turki so pripravljeni graditi predor Karavanke brez podražitev
Turki bi gradili Karavanke brez aneksov
Cengiz želi graditi predor Karavanke