Zahtevo za zadržanje je skupaj z zahtevo za oceno ustavnosti vložila Banka Slovenije. Foto: BoBo
Zahtevo za zadržanje je skupaj z zahtevo za oceno ustavnosti vložila Banka Slovenije. Foto: BoBo

Ustavno sodišče je zapovedalo, da v tem času ne tečejo roki za zastaranje odškodninskih terjatev iz zakona o bančništvu ter za vložitev tožb. Banka Slovenije in Okrožno sodišče v Mariboru morata s spletne strani odstraniti objave, ki jih je zahteval zakon za zagotovitev sodnega varstva po izbrisih v bankah, so sporočili z ustavnega sodišča.

Upravljavec podatkovne sobe, mariborsko sodišče in Agencija za trg vrednostnih papirjev morajo do končne odločitve ustavnega sodišča opustiti obdelavo podatkov, razen hrambe prejetih gradiv, morajo pa preprečiti dostop do teh gradiv. Začasno se morajo prekiniti tudi pravdni postopki, vloženi po tem zakonu, je še zapisalo ustavno sodišče.

"Ustavno sodišče ocenjuje, da so določbe zakona o postopku sodnega in zunajsodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank tako tesno medsebojno povezane, da je treba zadržati izvrševanje celega zakona," so zapisali in dodali, da škodljive posledice izvrševanja morebiti protiustavnih določb pretehtajo nad škodljivimi posledicami njihovega začasnega neizvrševanja.

Težko popravljive ali nepopravljive škodljive posledice so ustavni sodniki razvrstiti v več skupin. Kot so navedli, so lahko gradiva v virtualni podatkovni sobi zaupne narave ali vsebujejo podatke, ki so poslovna skrivnost. Zakon dovoljuje dostop do njih potencialno širokemu krogu posameznikov. Če bi se izkazalo, da so podlage za to res protiustavne, ne bi bilo mogoče odpraviti posledic.

Škodljive posledice so lahko povezane s prizadevanji in stroški strank ter organizacijskimi pripravami izključno pristojnega Okrožnega sodišča v Mariboru. Če bi se izkazalo, da je zakonsko podlago za vodenje teh pravd treba razveljaviti, bi bile posledice težko popravljive. Podobno bi se lahko zgodilo z določbo glede nadzora zaradi preprečevanja zlorab podatkov iz virtualne podatkovne sobe.

Podobno bi se lahko zgodilo tudi v primeru izvrševanja morebiti protiustavnih določb o pavšalnem nadomestilu, pri čemer pa na drugi strani takih razsežnosti nima zadržanje izvrševanja teh določb, ki za upravičence do pavšalnega nadomestila pomeni le začasni odlog prejema denarne dajatve, ki sega iz okvirov splošnega sistema odškodninske odgovornosti predlagatelja do nekdanjih imetnikov.

Ustavno sodišče se je odločilo, da bo zadevo obravnavalo absolutno prednostno. Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja zakona je sprejelo soglasno.

Finančno ministrstvo odločitev proučuje

Na finančnem ministrstvu odločitev ustavnega sodišča za zadržanje izvrševanja zakona o postopku sodnega in zunajsodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank še proučujejo. Banka Slovenije je medtem v odzivu ponovila argumente, ki po njeni oceni pričajo o neskladnosti zakona z ustavo.

Tako so ponovili, da sicer podpirajo namero vlade po ureditvi pravnega varstva imetnikov podrejenih obveznic, vendar trenutna rešitev tega po njihovem prepričanju ne omogoča.

Vnovič so tudi opozorili, da so v postopku priprave zakona podali več predlogov, kako ustrezno urediti položaj centralne banke v tovrstnih sodnih postopkih, ki pa jih pripravljavci niso upoštevali.