Zaposleni želijo, da bo novi najemnik po prevzemu nemudoma pristopil k pogajanjem in sklenitvi dogovora o zagotavljanju medijske, uredniške in poklicne avtonomije. Foto: MMC RTV SLO
Zaposleni želijo, da bo novi najemnik po prevzemu nemudoma pristopil k pogajanjem in sklenitvi dogovora o zagotavljanju medijske, uredniške in poklicne avtonomije. Foto: MMC RTV SLO

KBM Leasing je blagovne znamke Dela Revij, ki je v velikih finančnih težavah, pretekli teden oddal v najem skupini Krater in njenim hčerinskim družbam Salomon, Dolenjski list ter RGL. Zaposleni pozdravljajo to odločitev, hkrati pa pričakujejo, da bodo ohranili delovna mesta oziroma da se pogodbena razmerja z redno zaposlenimi ne bodo spremenila brez soglasja sindikatov.

Takoj bi radi začeli tudi pogajanja o ureditvi položaja honorarnih sodelavcev in sklenili dogovora o zagotavljanju medijske, uredniške in poklicne avtonomije. Zaposleni še poudarjajo, da imajo tako novi najemnik kot zaposleni in honorarni sodelavci isti cilj, kar je po njihovem mnenju dobra podlaga za sodelovanje v prihodnje.

Krater že zdaj tiskal revije
Skupina Krater sicer deluje na področjih grafične in papirne industrije, medijev, založništva, trgovine s pisarniškim materialom, domačega in mednarodnega transporta, zbiranja in predelave odpadnih in koristno uporabnih surovin ter ekologije. Ob najemu so poudarili, da so zainteresirani, da blagovne znamke Dela Revij nemoteno izhajajo tudi v prihodnje. Že do zdaj so namreč sodelovali pri grafičnem oblikovanju in tiskanju revij Jana, Naša žena, Lady, Kih, Eva, Anja, Obrazi, Smrklja in drugih.

Prav zato v konkurenčni družbi Videotop Color Media, ki se je prav tako potegovala za najem blagovnih znamk, trdijo, da je NKBM "znamke vrnil praktično enakemu poslovnemu krogu in pod zelo podobnimi pogoji, kot je to storil pred leti ob odobritvi posojila družbam Mateja Raščana".