Za blagovne znamke Dela revij se odkrito zanima podjetje Adria Media Ljubljana, ki se ukvarja z založništvom in trženjem. Foto: BoBo
Za blagovne znamke Dela revij se odkrito zanima podjetje Adria Media Ljubljana, ki se ukvarja z založništvom in trženjem. Foto: BoBo
Razplet zgodbe Dela Revij

Od predsednika uprave NKBM zahtevajo spoštovanje zavez in zagotovitev, da bo prevzemnik blagovnih znamk ohranil delovna mesta in poskrbel za izhajanje revij.

Predsednica sveta delavcev Dela Revij Jelka Sežun je za STA povedala, da so po zboru delavcev napisali pismo z zahtevami in ga naslovili na predsednika uprave NKBM-a Matjaža Kovačiča. V pismu so ga tudi opozorili, da njegovo stališče, da ekonomski interes banke po plačilu posojila Delu Revijam sovpada z interesom zaposlenih in honorarnih sodelavcev po ohranitvi delovnih mest in nemotenemu izhajanju revij, ostaja enako že dva meseca, medtem ko je položaj delavcev vse bolj nevzdržen in zapleten.

"Banka ni sposobna zagotoviti nemotenega tiskanja in distribucije"
"Lastnik Dela Revij, družba Monera Mateja Raščana, ki je vaš dejanski dolžnik, obveznosti do sodelavcev in zaposlenih ne plačuje, pač pa jih po novem pošilja kar na naslov lastnika blagovnih znamk," so še navedli v pismu Kovačiču, saj menijo, da niti po prenosu blagovnih znamk banka ni sposobna zagotoviti nemotenega tiskanja in distribucije revij, od katerih je odvisna vrednost blagovnih znamk, posledično pa tudi poplačilo kredita, kar je po njihovih besedah "sprto z vsakim ekonomskim računom."

Delavci se čutijo zapostavljene, ker nimajo nobenega vpliva na "trgovino z blagovnimi znamkami," NKBM pa naj bi prezrl tudi njihov predlog za sklenitev predhodnih medsebojnih zavez o deklarirano stičnih interesih zaposlenih in banke. Zato od Kovačiča javno zahtevajo, da NKBM spoštuje lastne zaveze in naj bo prevzemnik blagovnih znamk tak, ki bo ohranil delovna mesta in poskrbel za nadaljnje izhajanje revij, oziroma da bo banka krog mogočih prevzemnikov razširila, če nobeden od zdajšnjih ne bo ustrezal pogojem optimalne sanacije bančne naložbe.

Zahteve zbora sodelavcev Dela Revij:

1. Enaka obravnava zaposlenih, kot jo Zakon o delovnih razmerjih določa ob prevzemih.

2. Poravnajo naj se neplačane obveznosti do zaposlenih in honorarnih sodelavcev.

3. Ohranjena naj bodo delovna mesta oziroma pogodbena razmerja z redno zaposlenimi naj se ne spremenijo brez soglasja sindikatov.

4. Po prevzemu takojšen začetek pogajanj o ureditvi položaja honorarnih sodelavcev.

5. Ohranjanje minimuma kolektivnih razmerij, določenih v veljavnem sistemizacijskem aktu, in začetek pogajanj s socialnimi partnerji o ugodnejših kolektivnih pogodbenih razmerjih.

6. Po prevzemu naj se nemudoma prične pogajanje in sklenitev dogovora o zagotavljanju medijske, uredniške in poklicne avtonomije.


Pri zahtevah delavcev so podporo izrazili tudi Sindikat novinarjev Slovenije, Društvo novinarjev Slovenije in Konfederacija sindikatov Pergam

Zamujajo julijske plače in honorarji
Zaposleni trdijo, da jim družba še ni izplačala julijske plače, prav tako naj več mesecev ne bi bili izplačani honorarji. Revije Jana, Lady, Stop, Kih in Obrazi, ki bi morale biti že na prodajnih mestih in pri naročnikih, medtem še vedno niso izšle.

NKBM je Blagovne znamke Dela Revij je NKBM na dražbi prejšnji teden po začetni izklicni ceni 10,14 milijona evrov prodal družbi KBM Leasing, tudi članici skupine NKBM, in s tem zastavljene blagovne znamke prenesel na svojo hčerinsko družbo.

O domnevnih kandidatih za najem blagovnih znamk Dela Revij pa je predsednica sveta delavcev Senžunova dejala: "Možnosti med tema dvema ponudnikoma so slabe in slabše," in dodala, da enega vendarle podpirajo bolj kot drugega, "ker je eden javno rekel, da bo delavce pobiral na prostem trgu, drugi pa se je - mislim da ravno tako javno - zavezal, da bo prevzel večino ljudi in nekaj za nazaj plačal tudi honorarnim sodelavcem".

Iz dokumentov Urada republike Slovenije za intelektualno lastnino, ki jih objavlja spletni portal pozareport, pa je razvidno, da so bile paradne znamke Dela Revij, denimo Jana in Lady, vsaj še do torka ob 14. uri v lasti Dela Revij. Povedano drugače, NKBM Leasing se "lažno" predstavlja kot lastnik omenjenih blagovnih znamk, še piše portal.

Potrjeno zanimanje Adria Media Ljubljana za najem blagovnih znamk
V družbi Adria Media Ljubljana, ki se ukvarja z založništvom in trženjem, so danes potrdili, da kandidirajo za najem blagovnih znamk pri Novi Kreditni banki Maribor (NKBM), drugi kandidat za najemnika naj bi bila skupina Krater, ki deluje na področjih grafične in papirne industrije, medijev, založništva, trgovine s pisarniškim materialom, domačega in mednarodnega transporta, zbiranja in predelave odpadnih in koristno uporabnih surovin ter ekologije.

Razplet zgodbe Dela Revij