Med aprilom in junijem je bilo v Sloveniji 984.000 delovno aktivnih, kar je 20.000 ali za 2,1 odstotka več kot v prejšnjem četrtletju. Foto: BoBo
Med aprilom in junijem je bilo v Sloveniji 984.000 delovno aktivnih, kar je 20.000 ali za 2,1 odstotka več kot v prejšnjem četrtletju. Foto: BoBo

V drugem četrtletju je bilo oseb, ki so bile brezposelne manj kot 12 mesecev, 52,6 odstotka, dolgotrajno brezposelnih pa 47,4 odstotka. Stopnja dolgotrajne brezposelnosti se od prvega trimesečja lanskega leta znižuje; takrat je bila 3,7-odstotna, v drugem trimesečju letošnjega leta pa 2,5-odstotna.

Med aprilom in junijem je bilo v Sloveniji 984.000 delovno aktivnih, kar je 20.000 ali za 2,1 odstotka več kot v prejšnjem četrtletju in 29.000 ali za tri odstotke več kot v drugem četrtletju 2017. Tudi v tem četrtletju je bilo število delovno aktivnih moških višje od števila delovno aktivnih žensk; prvih je bilo 532.000, drugih 452.000.

Več zaposlenih in samozaposlenih
Številčno se povečujejo vse tri skupine, ki sestavljajo delovno aktivno prebivalstvo – zaposleni, samozaposleni in pomagajoči družinski člani. Prvih je bilo v drugem četrtletju 830.000, drugih 123.000 in tretjih 32.000. Zaposlenih je bilo 16.000 več, samozaposlenih 9000 več in pomagajočih družinskih članov 4000 več kot v enakem obdobju lanskega leta.

Število samozaposlenih je po štirih letih znova preseglo 120.000. Število delovno aktivnih moških je prav tako kot v prejšnjem četrtletju še vedno višje od števila delovno aktivnih žensk, predvsem zaradi večjega števila samozaposlenih moških. Samozaposlenih moških je bilo namreč v drugem četrtletju letos 84.000, samozaposlenih žensk pa 38.000.

Zaposlenih v delovnem razmerju za nedoločen čas je bilo v obravnavanem obdobju 693.000, zaposlenih v delovnem razmerju za določen čas pa 95.000. Delež zaposlenih za nedoločen čas je bil največji med osebami v starostni skupini 50 ali več let, bilo jih je 94,4 odstotka, delež zaposlenih za določen čas pa med mladimi, starimi od 15 do 29 let, bilo jih je 32,2 odstotka.