Foto: BoBo
Foto: BoBo

Sindikat SKEI Gorenje je od uprave družbe prejel predlog programa razreševanja presežnih delavcev. Vse svoje člane je pozval, da se v primeru kakršnih koli vprašanj obrnejo na sindikalne zaupnike. Skrbi pa jih, da je to šele prvi korak in da se napovedujejo dodatna odpuščanja, kar je popolnoma v nasprotju z optimističnimi napovedmi o dodatnem zaposlovanju in širitvi proizvodnje.

Najprej so namreč v vodstvu velenjske družbe, ki je od lani v lasti kitajske skupine Hisense, predvidevali, da bo ob poslovnem preoblikovanju družbe v program presežnih delavcev vključenih 270 delavcev iz matične družbe.

"Čeprav smo v preteklosti predstavniki zaposlenih tako v nadzornem svetu in svetu delavcev kot sindikatu opozarjali na nepravilnosti, se nas je premalo upoštevalo ali pa se nas sploh ni. Tudi zaradi tega se trenutno novi lastnik sooča s težavami, ki jih bodo v kratkem zaposlenim predstavili tudi na zborih delavcev," so sporočili iz sindikata.

Sindikat obenem še vedno vztraja pri zahtevi o ugotavljanju odgovornosti tistih, ki so v preteklosti sprejemali napačne odločitve, zaradi katerih ima podjetje še danes težave. Zaradi tega opaža, da postaja način izvajanja socialnega dialoga v podjetju skrb vzbujajoč.

To so opazili tudi pri pogajanjih o višini letošnjega regresa za letni dopust. Višino je na koncu delodajalec enostransko določil brez podpisanega dogovora s sindikatom, čeprav sklenitev takšnega dogovora določa podjetniška kolektivna pogodba.

Sindikat: Lastnik tvega izgubo naklonjenosti zaposlenih
Novi lastnik zaradi nekaterih potez, na katere imajo vpliv predvsem domači svetovalci, tvega izgubo velike naklonjenosti zaposlenih, ki jo je imel ob prevzemu, so opozorili v sindikatu.
Prav tako sindikat poudarja, da so nekateri njegovi predstavniki že prejeli anonimne grožnje, da naj "pazijo, kaj čvekajo v medijih".

"Ob napovedanem odpuščanju večjega števila zaposlenih in nižjem regresu od lanskega so optimistične obljube poslovodstva do zaposlenih vedno bolj vprašljive. Sindikat si bo zaradi vsega navedenega za pravice zaposlenih prizadeval z vsemi sredstvi," so še navedli v sindikatu.

V tovarni televizorjev v Velenju naj bi zaposlili 1.000 ljudi

Gorenje: Reorganizacija za dolgoročno rast
V Gorenju medtem zatrjujejo, da je predlog nove pogodbe pregledal tudi sindikat in da so na podlagi usklajevalnega sestanka v pogodbi upoštevali tudi nekatere pripombe ter predloge sindikata.

Tistim delavcem, ki se jim v okviru nove organizacije spreminjajo samo naziv, opis in/ali pogoji za zasedbo delovnega mesta, pa je Gorenje začelo prenovljene pogodbe vročati s ponedeljkom. Postopek bo po napovedih družbe potekal ves junij. "Zaposleni lahko po prejemu novih pogodb te preučijo in jih po zakonsko določenem roku podpisane vrnejo v kadrovsko službo," so še zapisali v Gorenju, kjer so delavce o tem že obvestili.

Tistim, ki nove pogodbe o zaposlitvi ne bodo sklenili sporazumno, mora delodajalec v skladu z zakonom o delovnih razmerjih podati redno odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga s ponudbo nove pogodbe o zaposlitvi za ustrezno delo. Če ustreznega dela zaposleni tudi takrat ne sprejme, velja odpoved, pri tem pa delavec ni upravičen do odpravnine in nadomestila za brezposelnost na zavodu za zaposlovanje, so med drugim v sporočilu zaposlenim še zapisali v Gorenju.

Znano je sicer, da v Gorenju ne načrtujejo zmanjševanja števila zaposlenih na proizvodnih linijah, prav tako naj ne bi odpuščali zaposlenih v podpornih službah. V družbi poudarjajo, da želijo z reorganizacijo zagotoviti razmere za dolgoročno rast in razvoj ter da reorganizacija in optimizacija poslovanja ne bosta omejeni le na matično podjetje, temveč bodo vanju vključene tudi vse hčerinske družbe in poslovne enote v tujini.