Skupina Gorenje naj bi po decembrskih napovedih lansko leto končala z ocenjeno izgubo v znesku 40 milijonov evrov, cilj za letos pa je 30 milijonov evrov dobička. Foto: BoBo
Skupina Gorenje naj bi po decembrskih napovedih lansko leto končala z ocenjeno izgubo v znesku 40 milijonov evrov, cilj za letos pa je 30 milijonov evrov dobička. Foto: BoBo

Načrte reorganizacij proizvodnje in optimizacije režijskih podpornih služb je Gorenje predstavilo sindikatu in svetu delavcev.

"Zaradi slabih poslovnih rezultatov je nujno, da v Gorenju letos svoje proizvodne, razvojne in korporativne podporne procese optimiziramo ter jih tudi prilagodimo standardom lastnika," so sporočili iz Gorenja, kjer so na posvetu sindikatu in svetu delavcev predstavili predloga reorganizacije tako proizvodnje kot režijskih služb, ki so od novega leta del družbe Hisense Gorenje Europe s sedežem v Ljubljani.

Delež indirektnih proizvodnih delavcev, ki neposredno ne sestavljajo ali izdelujejo polizdelkov oz. končnih izdelkov in njihovo delo ni določeno s standardnimi izdelavnimi časi in normativi, v Gorenju dosega 29,2 odstotka in je za 8,6 odstotne točke višji kot v primerljivi družbi znotraj skupine Hisense, Hisense Refrigerator. V tej je delež indirektnih proizvodnih delavcev pri 20,6 odstotka.

Višji delež indirektnih proizvodnih delavcev vpliva na slabšo izrabo virov, višji strošek dela in posledično slabšo učinkovitost proizvodnje, pojasnjujejo v Gorenju. Načrtujejo več sprememb v proizvodnji, s katerimi nameravajo zmanjšati število indirektnih proizvodnih delovnih mest za 176. Skupno je tovrstnih delovnih mest okoli 720.

Kot so sporočili iz Gorenja, nameravajo to doseči tako, da bodo posodobili tehnološke postopke, avtomatizirali procese, uvajali informacijske tehnologije, optimizirali delovne postopke, ukinili podvojene postopke ter poenostavili in opuščali nekatera dela, predvsem določene analize in poročanja.

Šlo bo za kombinacijo mehkih metod in odpovedi iz poslovnega razloga. "Vse postopke v zvezi s tem bomo vodili v skladu z zakonodajo ter pripravili posvetovanje s sindikatom o kriterijih za določitev presežnih delavcev, program razreševanja presežnih delavcev in ukrepe za omejitev škodljivih posledic odpovedi. Postopek bo predvidoma trajal do sredine aprila," so navedli v Gorenju. Nekaj delavcev so že premestili na enakovredna delovna mesta v direktni proizvodnji, nekaj se jih bo upokojilo.

V skupini pa napovedujejo tudi reorganizacijo poslovnih procesov, vezanih na režijske službe v novoustanovljeni družbi Hisense Gorenje Europe. Ta po podatkih Gorenja od 1. januarja letos zaposluje 880 režijskih delavcev, ki niso neposredno vezani na proizvodnjo.

Najprej bodo sprejeli novo organizacijo. Predlog nove, bolj ploske organizacije, ki ima manj ravni in posameznih oddelkov, so že posredovali sindikatu, ki bo v osmih dneh podal mnenje. Po sprejetju nove organiziranosti bodo v februarju optimizirali poslovne procese ter začeli postopke za ugotavljanje presežnih delavcev v družbi Hisense Gorenje Europe.