Stavke ne bo. Foto: BoBo
Stavke ne bo. Foto: BoBo


Kot so sporočili iz Sindikata obrti in podjetništva Slovenija, so z direktorjem podjetja Rajkom Grzinom podpisali dva dogovora. Prvi prinaša nadgradnjo pravic zaposlenih, drugi pa opredeljuje pogoje za delo sindikata.

Med zahtevami, ki so jih uspeli izboriti skupaj z delavci, so v sindikatu poudarili nadzor nad delovnim časom z uvedbo evidenc o izrabi delovnega časa, v katero se dnevno vpisuje tudi čas prihoda in odhoda delavca na delo. V dogovoru je zapisana tudi jasna določba glede varovanja dostojanstva delavca na delovnem mestu.

Prav tako so v dogovor zapisali, da mora biti možnost izrabe dopusta za vse delavce enaka, brez preferenčnega obravnavanja posameznikov. Staršem prvošolcev se bo priznal dodatni dan dopusta na prvi šolski dan, podjetje jim bo izplačalo tudi enkraten znesek 250 evrov.

Dodatni dan dopusta bo zaposlenim pripadal tudi zaradi težjih pogojev dela, ko je na ravni države vročinski val.

V dogovoru so opredeljene še jubilejne nagrade in božičnica, regres za letni dopust pa bo znašal 10 odstotkov več od minimalne plače. Delodajalec bo zaposlenim izplačeval 100 odstotkov stroška prevoza na delo in zagotavljal izplačilo razlike med ceno obroka organizirane prehrane ter najvišjega neobdavčenega zneska po veljavni uredbi.

Temperatura v proizvodnji
Med najpomembnejšimi določili, ki varujejo varnost in zdravje delavcev, so v sindikatu poudarili, da bo delodajalec v skladu z danes podpisanim dogovorom ročno premeščanje bremen glede na posebnosti terena pri naročniku v najkrajšem mogočem času nadomestil s primerno delovno opremo, pripomočki, primernimi mehanskimi pomagali ali drugimi ukrepi.

Delodajalec se bo zavzemal tudi, da temperatura zraka v proizvodnji ne preseže 28 stopinj Celzija, če pa se bo to občasno zgodilo, bo moral delodajalec sprejeti začasne ukrepe. Pri tem so v sindikatu izpostavili petminutne odmore na uro in zagotovitev ohlajene vode.

Zaposleni so pri delodajalcu med drugim izborili še, da bo ta zagotovil prostore za delo sindikata, skliceval polurne članske sestanke med delovnim časom in jasno določil varstvo sindikalnih zaupnikov v podjetju.