Foto:
Foto:

Direktor Javnega sklada za razvoj malega gospodarstva (JSMG) Boris Pfeifer in direktor Evropskega investicijskega sklada Francis Carpenter sta v Ljubljani namreč podpisala pogodbo o sofinanciranju med institucijama.

Ministrica Tea Petrin je dejala, da je tovrstno sodelovanje pomembno, saj ravno dostop do katala pomeni eno večjih ovir pri razvoju teh podjetij.

Najvišji znesek naložb za odobritev poroštva je za mala in srednje velika podjetja do 24 milijonov tolarjev.

Dodatna spodbuda za podjetja
Sredstva morajo biti namenjena za vlaganja v materialna sredstva (zemljišče, zgradbe, oprema) in nematerialna (nakup patentov, licenc, know-howa, nepatentiranega tehničenega znanja).

Ročnost kredita je od tri do 10 let, višina nepovratnih sredstev, ki jih bo JSMG nakazal podjetju po koriščenju kredita in predložitvi računa, pa bo znašala 4,83 odstotka od višine odobrenega kredita. Te premije so dodatna spodbuda, posredno pa bodo zniževale likvidnostno obremenitev podjetja iz naslova najetega kredita, višino obrestne mere ali drugih, ob tem nastalih stroškov.