Foto: Radio Maribor/Tamara Zupanič Čučnik
Foto: Radio Maribor/Tamara Zupanič Čučnik

Na skupščini je bilo po pojasnilih iz podjetja zastopanih 87,75 odstotka osnovnega kapitala. Poleg Republike Slovenije z 79,9-odstotnim deležem ima 1,6 odstotka delnic še Kapitalska družba, skoraj 5,8 odstotka družbe je v lasti Pivovarne Laško Union, nekoliko večji lastnik je s 3,3 odstotka še Ampelus Holding.

Uprava, nadzorni svet proti delitvi dobička

Skupščina je potrdila nasprotni predlog Slovenskega državnega holdinga (SDH), ki upravlja državni delež, da se bilančni dobiček nekaj manj kot 3,7 milijona evrov uporabi tako, da se malenkost več kot dva milijona evrov nameni za izplačilo dividend, preostanek pa ostane nerazporejen. Predlog uprave in nadzornega sveta je bil, da bilančni dobiček ostane v celoti nerazporejen.

Sorodna novica Čaka nas obdobje, ko bo treba veliko vložiti v omrežje

Skupščina je podelila razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe za leto 2021. Družbo sicer s polnim mandatom od 21. februarja vodi Jože Hebar, ki pa je na čelo mariborskega elektrodistributerja sedel po tistem, ko je moral sredi novembra mesto predsednika uprave po devetih letih vodenja zapustiti Boris Sovič. Nadzorni svet družbe ga je namreč na izredni seji razrešil iz poslovnih razlogov.

Skladno s sklicem skupščine s konca maja je bil sicer predlog uprave in nadzornega sveta, da se razrešnica podeli zgolj Hebarju, ne pa tudi Soviču, saj da ga je nadzorni svet razrešil iz krivdnih razlogov. Sovič je bil po pisanju današnjega Večera nad takšno spremembo dikcije o razlogih za razrešitev negativno presenečen.

Dva nova člana nadzornega sveta

Skupščina se je seznanila, da dvema članoma nadzornega sveta, predstavnikoma zaposlenih, sredi julija poteče mandat, na predlog SDH-ja pa je izvolila dva nova člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, Marijo Šeme in Sama Logarja. Šeme je po pojasnilih Večera upravljavka premoženja v SDH-ju, Logar pa je zadnja leta deloval v nadzornem svetu Elektra Gorenjske.

Uprava in nadzorni svet sta spet imela drugačno mnenje

S tem je SDH povozil prvotni predlog uprave in nadzornega sveta, da se za nadzornika imenuje Francija Miheliča in Mateja Šretla. Kot spominjajo pri Večeru, je Mihelič lani odstopil kot nadzornik Pošte Slovenije iz kvote NSi-ja, Šretl pa je leta 2018 na lokalnih volitvah za SDS kandidiral v Ločah.

Kako je lani posloval Elektro Maribor

Skupščina se je danes med drugim seznanila še z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom za 2021. Prejšnje poslovno leto je družba zaključila s čistim dobičkom 11,7 milijona evrov, kar je za 11 odstotkov več kot leto pred tem. Prihodki so se zvišali s 84,7 milijona evrov na 89,6 milijona evrov.

Družba je konec leta 2021 upravljala 16.986 kilometrov elektrodistribucijskega omrežja, nanj je bilo priključenih 221.268 odjemalcev, v podjetju pa je bilo zaposlenih 770 oseb. V Elektru Maribor so distribuirali 2314 gigavatnih ur električne energije, kar je 5,3 odstotka več kot leto prej in največ doslej.

Vrednost investicijskih vlaganj je dosegla 33,1 milijona evrov, kar je za pet odstotkov več kot leto prej in prav tako največ doslej.