Vrhovno sodišče je potrdilo odločitev okrožnega sodišča, ki je ugodilo ugovoru ruske banke Sberbank in zavrnilo predlog za priznanje postopka izredne uprave nad hrvaškim koncernom Agrokor kot tujega postopka. Foto: Reuters
Vrhovno sodišče je potrdilo odločitev okrožnega sodišča, ki je ugodilo ugovoru ruske banke Sberbank in zavrnilo predlog za priznanje postopka izredne uprave nad hrvaškim koncernom Agrokor kot tujega postopka. Foto: Reuters

Senat ljubljanskega okrožnega sodišča je na začetku novembra odločil o pritožbi države in Sberbanka na sklep, s katerim je sodišče postopek izredne uprave v Agrokorju v Sloveniji priznalo kot tuji postopek zaradi plačilne nesposobnosti. Po ugovoru Sberbanka je okrožno sodišče odločilo, da ne priznava postopka nad Agrokorjem v Sloveniji.

Na to odločitev sta se pritožila Agrokor kot predlagatelj postopka in Republika Slovenija kot druga nasprotna udeleženka ter potrdila sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani.

Vrhovno sodišče je tudi pritrdilo prvostopenjskemu, da ob priznanju tujega postopka izredne uprave zaradi materialne konsolidacije (tj. obravnavanja premoženja in obveznosti dveh ali več družb, članic skupine, kot ene premoženjske mase) ni zagotovljeno spoštovanje načela enakega obravnavanja upnikov, ki je eno od temeljnih načel insolventnih postopkov v Sloveniji.