Zastal je javni potniški promet

S ponedeljkom je predvidoma za dva tedna prenehal obratovati javni prevoz, kar predstavlja veliko težavo številnim delavcem pri prevozu na delo.

Nekatera podjetja, kot sta Gorenje in Revoz, so zaustavitev javnega prometa rešila brez večjih težav za svoje zaposlene. Ministrstvo za infrastrukturo pa je v petek uvedlo kontaktno točko, kamor se lahko tisti s težavami obrnejo.

"Dobili smo 700 klicev, elektronsko pošto, številna vprašanja ljudi. Ključno je bilo, kako priti v službo. Na nas so se obračala tudi podjetja. Vzpostavili smo določene linije. Prvenstveno smo poskrbeli za nemotene prevoze zaposlenih v bolnišnicah, v domovih za ostarele … Obračam se na delodajalce, da naj na ministrstvo sporočijo, kje želijo imeti odprte linije, kdaj in kako. Imamo možnosti, da delodajalci priglasijo linije," je v Odmevih pojasnil minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec in dodal, da so uvedli tudi dodatne izjeme, da denimo družinski člani lahko s potrdilom peljejo drugega družinskega člana čez občinsko mejo.

"Obrnili smo se prek koncesionarjev, na oba UKC-ja, da priglasijo posebne linije, t. i. delavske avtobuse. Te linije, ker gre za izredne razmere, krije ministrstvo. V dveh protikoronskih svežnjih je šlo ministrstvo skupaj z vlado naproti delodajalcem, tudi izvajalcem občasnih in rednih linijskih prevozov, in smo jim povrnili vsa sredstva. Vlada ne bo pustila nikogar na cedilu, ko zagotavlja prevoz delavcev na delovno mesto. To smo zagotovili v preteklosti in bomo tudi v prihodnosti. Organizacijsko in finančno bo vlada pomagala," je na vprašanje, ali bo država podjetjem, ki bodo začasno uvedla lastne prevoze za svoje delavce, krila stroške oz. jim namenila kakšno subvencijo, odgovoril infrastrukturni minister.

Direktor Združenja za promet pri GZS-ju Robert Sever pa je med drugim opozoril, da primerljive države ukrepa začasne ugasnitve javnega prometa niso uvedle, zato se je spraševal, za koliko okužb sploh velja, da jih je prinesel javni promet.

Minister Vrtovec je odgovaril, da je bila to ocena stroke, kot pristojen minister pa mora prisluhniti stroki, kaj je potrebno in kaj ni potrebno.

"Moja naloga je, da zagotovim, da delavci pridejo na delovno mesto. Naša naloga ni, da presojamo, kaj je mnenje stroke, ampak da stroki zaupamo. Že v preteklosti je bilo na tem področju mnogo napak. Moja naloga je, da zagotovim čim manj stikov, da pride do zmanjšanja okužb. Pri javnem prometu vem, da v nekaterih državah do tega niso prišli, pri nas pa smo prišli in moja naloga je, da pomagam stroki pri izboljšanju razmer," je med drugim odločitev vlade o ponovni ustavitvi javnega prevoza pojasnjeval infrastrukturni minister.

Pogovor z ministrom Jernejem Vrtovcem
Poklicni vozniki za 1. december napovedujejo bojkot