Vajeništvo se je začelo poskusno uvajati v šolskem letu 2017/2018,  v štirih programih srednjega poklicnega izobraževanja na šestih šolah. Foto: BoBo
Vajeništvo se je začelo poskusno uvajati v šolskem letu 2017/2018, v štirih programih srednjega poklicnega izobraževanja na šestih šolah. Foto: BoBo
Izzivi - obrt in podjetništvo

Posameznemu vajencu pripada nagrada za delo, ki pa ne vpliva na družinske prejemke in socialne transferje njegove družine.

Zakon določa, da ima vajenec status dijaka, ki se usposablja na delovnem mestu najmanj 50 odstotkov izobraževalnega programa. Vključitev v vajeništvo ni obvezna ne za delodajalce ne za dijake. Vključeni so namreč le tisti delodajalci, ki imajo prosta vajeniška delovna mesta in izpolnjujejo vse pogoje.

Za prenovo sistema poklicnega izobraževanja in usposabljanja, kjer je predvidena nova oblika vajeništva, ima država predvidenih okoli 2,7 milijona evrov, od tega je večina evropskih sredstev.

Vajeništvo se je začelo poskusno uvajati v šolskem letu 2017/2018, naprej v štirih programih srednjega poklicnega izobraževanja na šestih šolah: Oblikovalec kovin-orodjar (ŠC Škofja Loka, Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad), Kamnosek (Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana), Mizar (ŠC Slovenj Gradec, ŠC Novo mesto) in Gastronomske in hotelske storitve (Srednja šola Izola, Srednja šola za gostinstvo in turizem Radenci). V vsaki šoli je bil razpisan en oddelek.

Zanimanje za prvo šolsko leto je bilo bolj šibko, kot so pričakovali. V nov vajeniški sistem je tako vključenih okoli 40 dijakov. Na ministrstvu za šolstvo pa so ob uvajanju menili, da jih bo okoli 200. Ali je vzrok za to premajhna promocija o možnostih vajeništva ali pa vzrok tiči kje drugje, bo znano v prihodnjih mesecih. Novemu načinu vajeništva so zelo naklonjeni v Obrtno-podjetniški zbornici, bojijo pa se, da vzrok tiči v upadu vpisa dijakov v izobraževanje v Medpodjetniške centre po državi, z uvedbo vajeništva pa bi se upad lahko še povečal.

Elido Bandelj, direktor Centra za poklicno izobraževanje je pojasnil: '' Zdajšnji šolski sistem in vajeništvo bosta skupaj bivala še naprej, rešitve za izvedbo novega vajeništva pa so različne. Skupaj s šolami in obrtno podjetniško zbornico ter ministrstvom za šolstvo gradimo ta triletni poskusni sistem vajeništva. ''

Ob tem ugotavljajo, da vajeništvo ne more postati za vse poklice enotno, zato ga bodo nekatere šole izvajale tedensko, druge periodično, v kombinaciji s potrebami delodajalcev v okolici izobraževanja. Za letos so poskušali dijakom približati tudi tiste poklice, ki so manj znani ali iskani, na primer oblikovalec kovin oziroma graver.

Izzivi - obrt in podjetništvo