Na ministrstvu pravijo, da bodo vajeništvo začeli uvajati postopoma, pilotno pa ga bodo uvedli le na nekaterih programih. Foto: BoBo
Na ministrstvu pravijo, da bodo vajeništvo začeli uvajati postopoma, pilotno pa ga bodo uvedli le na nekaterih programih. Foto: BoBo

"Za prvo leto načrtujemo vključevanje vajencev v štiri programe srednjega poklicnega izobraževanja, in sicer oblikovalec kovin orodjar, kamnosek, mizar in gastronom hotelir. Vajeniško obliko izobraževanja bomo uvajali postopoma, pilotno jo bomo preizkusili na omejenem številu programov in za omejeno število vajencev, šol in delodajalcev," so pojasnili na ministrstvu za izobraževanje, kjer so predlog tudi pripravili.

Namen zakona je še bolj približati poklicno izobraževanje mladih potrebam delodajalcev in še tesneje povezati izobraževalni sistem z obrtjo in gospodarstvom.

Vključitev v vajeništvo ne bo obvezna
Zakon določa, da bo imel vajenec status dijaka, ki se usposablja na delovnem mestu, najmanj 50 odstotkov izobraževalnega programa. Vključitev v vajeništvo pa bo prostovoljna, kar pomeni, da ne bo obvezna niti za delodajalca niti za dijaka, vključeni bodo tako le delodajalci, ki bodo imeli prosta vajeniška delovna mesta in bodo za izvajanje vajeništva izpolnjevali vse zahtevane pogoje.

"V prvih treh letih pričakujemo do 200 vajencev na generacijo," pravijo na ministrstvu. Število vključenih delodajalcev bo po njihovih navedbah odvisno od števila registriranih vajeniških delovnih mest pri pristojnih zbornicah in od števila sklenjenih vajeniških pogodb z vajenci.

Za prenovo poklicnega izobraževanja 2,7 milijona evrov
Projekt pilotne izvedbe vajeništva, ki je v pripravi, na podlagi javnega razpisa v različnih delih sofinancirajo ministrstvi za izobraževanje in gospodarski razvoj ter Evropski socialni sklad, s čimer bodo zagotovili sredstva za usposabljanje mentorjev v podjetjih, sofinanciranje stroškov za nagrade vajencev in mentorja v podjetju ter sredstva za sodelovanje pri pripravi vajeniške izvedbe programov srednjega poklicnega izobraževanja. Delodajalcem bodo sofinancirali tudi strošek varovalnih sredstev za vajenca in nadomestila za stroške prevoza in prehrane za vajenca.

Za prenovo sistema poklicnega izobraževanja in usposabljanja, v okviru katerega je predvidena tudi pilotna izvedba vajeništva, je do konca leta 2021 predvidenih približno 2,7 milijona evrov, od tega je 2,1 milijona evrov evropskih sredstev. Hkrati je za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom, v okviru katerega se predvideva tudi implementacija vajeništva oziroma prek katerega se bodo zagotavljale tudi spodbude delodajalcem za izvajanje programov praktičnega usposabljanja in vajeništva, predvidenih okoli 28,4 milijona evrov (od tega 22,7 milijona evrov evropskih sredstev).