Doslej je bilo v okviru tekočega programa razvoja podeželja 55 javnih razpisov. Foto: RTV SLO/Ergyn Zjeci
Doslej je bilo v okviru tekočega programa razvoja podeželja 55 javnih razpisov. Foto: RTV SLO/Ergyn Zjeci

Do konca izvajanja obstoječe perspektive, torej do konca leta 2020, bo ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavilo še 20 javnih razpisov.

Do konca leta 2020 bo tako objavljenih še pet javnih razpisov za podpore za naložbe v kmetijska gospodarstva, štirje razpisi v okviru ukrepa sodelovanje (med drugim za horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi) in dva javna razpisa za podporo za novo sodelovanje v shemah kakovosti.

Poleg tega bodo v tem času po napovedih objavili še po en razpis za podpore za naložbe v predelavo/trženje in/ali razvoj kmetijskih proizvodov, za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva, za nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa ter za podpore za majhne kmetije in za mlade kmete prevzemnike.

Prav tako je predvidena še objava enega razpisa v okviru ukrepa Leader, in sicer za pripravo in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine.

Ob tem so na ministrstvu poudarili, da bodo do konca tekoče finančne perspektive objavili tudi težko pričakovana javna razpisa za gradnjo širokopasovne infrastrukture (predvidoma še decembra letos) ter za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti, v okviru katerega se na novo uvajajo tudi nepovratna sredstva (predvidoma marca).

Ministrstvo od tej priložnosti poziva potencialne upravičence, da pravočasno pripravijo potrebne dokumente in soglasja, kot so npr. poslovni načrti, okoljevarstvena soglasja, gradbena dovoljenja.