Pohorje je za seboj letos vseeno imelo uspešno zimsko sezono. Foto: BoBo
Pohorje je za seboj letos vseeno imelo uspešno zimsko sezono. Foto: BoBo

Omenjeni znesek bo Dubrovski lahko zahteval od mariborske občine, ki je po stečaju podjetja v upravljanje prevzela večino žičniških naprav na Pohorju. Sodišče je poleg tega tudi odločilo, da stečajni upravitelj lahko določi 30-dnevni rok od datuma prejema zahtevka z možnostjo zadržanja plačila največ do končne razdelitve stečajne mase, če bo občina dokazala, da je prevzela koncesionarjeve obveznosti. Gre za obveznosti še iz časa prejšnjega župana Franca Kanglerja ob najemu posojila za gradnjo nove gondole.

S stečajem ŠC-ja Pohorje se je namreč zastavilo vprašanje, ali bo mariborska občina zaradi obvez iz koncesijske pogodbe za vzpenjačo morala v stečajno maso vplačati preostanek posojil, najetih za ta projekt. Obveznosti naj bi znašale do 19 milijonov evrov, tudi to pa je bil eden razlogov, da je občina lani še pred stečajem razmišljala o nakupu oziroma najemu celotnega podjetja.

Pozneje so na mariborski občini napovedali izpodbijanje Kanglerjevega aneksa iz leta 2009, s katerim je nekdanji župan v primeru stečaja družbe finančne obveznosti z vzpenjačo prenesel na občino.

Razen ene, večina žičnic v roke občine
Mestna občina Maribor po besedah Dubrovskega v stečajnem postopku zahteva lastninsko pravico za gondolo ter vlečnice Belevue, Bolfenk, Habakuk in Videc, sedežnice Radvanje, Sleme, Stolp in Poštela, na objektu spodnje in zgornje postaje krožne kabinske žičnice ter na objektu stare zgornje postaje, pa tudi na nepremičninah, po katerih potekajo smučišča in so v njeni lasti.

Z izjemo sedežnice Stolp, kjer je izločitveno pravico prerekal drug upnik, je bilo občini ugodeno. Za nepremičnine, po katerih potekajo smučišča in so v lasti Mestne občine Maribor, pa je stečajni upravitelj soglašal, da niso v lasti dolžnika, zato jih bo izločil iz stečajne mase.