Sonja Gole, Herman Rigelnik in Vera Mihatovič. Foto: BoBo
Sonja Gole, Herman Rigelnik in Vera Mihatovič. Foto: BoBo
Sonja Gole
Sonja Gole je še vedno na čelu ACH-ja, ki ga je prevzela po umiku Rigelnika. Foto: BoBo

Zgodaj zjutraj je prišlo sporočilo, da so nadzorniki ACH-ja na torkovi večerni seji z mesta generalne direktorice družbe razrešili Sonjo Gole in na vrh družbe začasno imenovali Vero Mihatovič, dolgoletno finančno direktorico družbe. A zdaj v družbi pravijo, da je bilo to sporočilo neverodostojno in da glasovanje ni bilo veljavno.

Lažno e-sporočilo
"Sporočilo za javnost, ki je bilo domnevno poslano medijem iz elektronske pošte družbe ACH, d. d., danes zjutraj, je lažno in ni bilo poslano s strežnika ACH, d. d., prav tako ga tudi ni pripravila in poslala pooblaščena oseba za odnose z javnostmi družbe," pravi ACH-jeva predstavnica za odnose z javnostmi Ivanka Mihelčič.

V Dialogu, kjer so pismo poslali, pa odgovarjajo, da so sporočilo posredovali v imenu nadzornega sveta in da je bilo z nadzornim svetom usklajeno.

Kaj se je dogajalo?
Nadzorni svet je bil od začetku zasedanja sklepčen, saj so bili od šestih članov navzoči trije - Tadeja Hočevar, Andrej Prebil in Mojca Novak. Med sejo je podpredsednica nadzornega sveta Tadeja Hočevar razširila dnevni red s predlogom za razrešitev direktorice Sonje Gole.

"Takrat je Mojca Novak želela zapustiti prostor, kar ji je bilo fizično onemogočeno. Ker je bila omenjena članica na seji fizično navzoča proti lastni volji, se šteje, da na tej seji ni bila navzoča, zaradi česar nadzorni svet ni bil sklepčen," pojasnjuje ACH-jeva predstavnica za odnose z javnostmi. Sklep o imenovanju začasne direktorice je po njihovem prepričanju nezakonit, saj sta zanj glasovala dva od šestih nadzornikov.

"Ni bilo uporabe fizične sile"
Drugače menita nadzornika Tadeja Hočevar in Andrej Prebil. Za spletne Finance sta zatrdila, je "Novakova, ko je glasovanje o razrešitvi Goletove že potekalo, povedala, da ne želi glasovati in da želi zapustiti sejo". "Opozorili smo jo, da med glasovanjem ne sme zapuščati prostora, tako da je bila navzoča tudi ob glasovanju o imenovanju v. d. direktorice ACH Vere Mihatovič. Zatrjujeva, da ni bila uporabljena nobena fizična sila." Pridobila sta tudi pravni mnenji, da so sklepi na torkovi seji zakoniti.


Nadzorniki naj bi bili nezadovoljni
Sonja Gole, ki sicer vodi Adrio Mobil, je ACH po upokojitvi Hermana Rigelnika vodila od septembra 2012. Ljubljansko okrožno sodišče je marca začelo postopek preventivnega prestrukturiranja ACH-ja, družba pa je pridobila dodatnih pet mesecev časa za nadaljevanje pogovorov s 16 bankami upnicami o dolgoročnem reprogramu posojil. Del obveznosti do bank je bil konec lanskega leta prenesen tudi na Družbo za upravljanje terjatev bank.

Nadzorniki naj bi na seji sicer sklenili, da je ACH z nekaterimi poslovnimi potezami v zadnjem letu oteževal nujno potrebne sanacijske poteze. Najbolj izpostavljena je po njihovem mnenju odločitev o prenosu lastništva 65-odstotnega deleža Adria Mobila v družbo Protej, obvladujočo družbo ACH, in še nekaj drugih potez, vključno z delitvijo dobička. Z menjavo pa bi "zagotovili, da bi vodstvena ekipa uresničevala interese vseh deležnikov".

Družba ACH, v katere skupini so med drugim Adria Mobil, Grand hotel Union in Autocommerce, je v lasti družbe Protej, ki jo obvladujejo nekdanji in sedanji menedžerji skupine, tudi Sonja Gole in Vera Mihatovič.