Uprava rudnika Trbovlje-Hrastnik rudarjem izplačilo plač obljublja za prihodnji teden. Foto: MMC RTV SLO
Uprava rudnika Trbovlje-Hrastnik rudarjem izplačilo plač obljublja za prihodnji teden. Foto: MMC RTV SLO
Denar
RTH ima 800.000 evrov zapadlih in nezapadlih obveznosti, na reprogram čaka tudi 15 milijonov evrov obveznosti za banke, za plače pa že ta mesec potrebujejo še 600.000 evrov. Foto: BoBo

Direktor RTH-ja Bojan Jelen je potrdil, da danes žal ne bodo izplačali januarskih plač - del potrebnih sredstev imajo zagotovljen, vendar so vsi transakcijski računi po sklepu sodišča blokirani kot posledica izvršbe banke BKS iz Celovca. Uprava RTH-ja izplačilo januarskih plač, za katere potrebuje okoli 600.000 evrov, sicer obljublja za prihodnji teden.

Jelen je pojasnil, da so konec lanskega leta izdelali spremenjen srednjeročni program zapiranja RTH-ja. "Ta predvideva dokončno zaprtje jam do konca leta 2015. Sredstva za zaprtje moramo v večjem delu zagotoviti s prodajo premoženja. V letih 2016 do 2018 je predvidena dokončna sanacija površine ter poplačilo najetih posojil. Ta sredstva se zagotovijo iz državnega proračuna," je dejal direktor.

Predsednik podjetniškega sindikata Anton Lisec pa se sprašuje, kako je naenkrat dolg rudnika do celovške banke narasel z dveh milijonov na skoraj tri milijone evrov. Zanima ga, zakaj država, ki je prek Slovenske odškodninske družbe (Sod) lastnica rudnika, ne sprejme zakona o zapiranju RTH-ja do leta 2018, ki bi bil zagotovilo bankam, da jim bo družba vrnila vse dolgove.

Bo dovolj denarja za izplačilo odpravnin?
Vodstvo rudnika pa se še naprej pogaja z bankami upnicami, ki so mu zaradi dolga v vrednosti 15 milijonov evrov zasegle premoženje. Po Liščevi oceni so banke le pripravljene stopiti korak nazaj, skrbi pa ga izplačilo odpravnin 135 preseženim delavcem, ki jim je prejšnji mesec vodstvo podjetja razdelilo odpovedi delovnega razmerja - brez dela naj bi do poletja ostalo še 120 rudarjev.

RTH ima 800.000 evrov zapadlih in nezapadlih obveznosti, na reprogram čaka tudi 15 milijonov evrov obveznosti za banke, za plače pa že ta mesec potrebujejo še 600.000 evrov. Če do izplačila plač ne bodo prodali nekaterih zemljišč, bodo ostali nelikvidni. Gre za prodajo več kot 100.000 kvadratnih metrov strateških zemljišč Termoelektrarni Trbovlje, ki ima dva objekta na zemljiščih v lasti RTH-ja, ta zemljišča pa so ocenjena na tri milijone evrov.

Vodstvo rudnika računa na podaljšanje zakona
Jelen je na zadnji seji nadzornike seznanil z možnostjo sklenitve dveh javno-zasebnih partnerstev in z zadnjimi dogovori z bankami. Pričakuje tudi, da bo državni zbor spremembe zakona o podaljšanju zapiranja jam do leta 2018 potrdil na februarski seji. Če DZ sprejme spremembe zakona, bo imel RTH na voljo 15 milijonov evrov in še deset milijonov evrov na leto za delovanje.

Podaljšanje zakona je tudi eden izmed pogojev bank pred unovčenjem terjatev. Drugi je, da mora RTH za prodajo premoženja nad 50.000 evrov pridobiti njihovo soglasje. Prodaja je jamstvo za plačilo posojil, brez soglasja jim grozi nelikvidnost.