Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Odlok določa, da se zaradi preprečitve ponovnih izbruhov nalezljive bolezni covid-19 začasno določita obvezna uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza v zaprtem javnem prostoru ter obvezno razkuževanje rok.

Z razlago, kaj je to "zaprt javni prostor", kar je sicer t. i. "nedoločen pravni pojem", ne prepoznam večjih težav. Pred leti, ko sem pisal neko ustavno pobudo na temo "prepovedi kajenja", sem v eni od svojih pravnih analiz obravnaval tudi ta – nedoločni – pojem. Za njegovo razumevanje zadošča vpogled v Zakon o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov (ZOUTPI). Zadeva prostore, kjer je zaradi njihove javnosti povečana verjetnost, da se bo v prostoru nahajalo večje število ljudi. Javni prostor je tako "prostor, ki je namenjen javnosti ali skupni rabi", in to "ne glede na lastništvo ali na pravico uporabe prostora". Zaprt prostor pa je tisti "prostor, ki ga pokriva streha in ima zaprto več kot polovico površine sten".

Konkretneje, če je površina strehe večja od polovice površine prostora, ki ga določajo prostoru pripadajoče stene, in je več kot polovica površine teh sten popolnoma zaprtih, gre za zaprt javni prostor (3. člen ZOUTPI).

Zdaj pa o "obveznosti" nošenja mask. Vlada je sprejela omenjeni Odlok na podlagi prvega odstavka 4. člena ZNB (Zakon o nalezljivih boleznih). Z argumentom, da ima vsakdo pravico do varstva pred nalezljivimi boleznimi in bolnišničnimi okužbami, hkrati pa dolžnost varovanja svojega zdravja in zdravja drugih pred temi boleznimi. Dobro, legitimno. A gre tudi za "psihološki trik".

Andraž Teršek. Foto: BoBo
Andraž Teršek. Foto: BoBo

Ukrep "obveznega" nošenja mask v zaprtih javnih prostorih, ki ga besedilno "zapoveduje" Odlok, je samo besedilno označen kot "obvezen", dejansko in pravno pa NI OBVEZEN. Zakaj? Zato, ker ni bil sprejet na podlagi določb II. poglavja ZNB, ki opredeljujejo možne pravne podlage za razne ukrepe preprečevanja in obvladovanja nalezljivih bolezni IN ki, to pa je pravno odločilno, tudi določajo SANKCIJE za kršitev obveznosti. Po tem zakonu je namreč "sankcionirano" samo neupoštevanje ukrepov, sprejetih na podlagi II. poglavja ZNB, in sicer z globo zaradi prekrška (VII. poglavje ZNB). Ukrep nošenja mask, ki je le besedilno označen kot "obveznost", pa ni bil sprejet na podlagi teh določb ZNB! Zato posameznik sploh ne more biti kaznovan (z globo) za prekršek v primeru neupoštevanja v Odloku določene obveznosti nošenja mask v zaprtih javnih prostorih. V pravnem jeziku gre zato za t. i. nepopolno pravno normo (latinsko: lex imperfecta). Za kršitev te norme pa ni predpisana sankcija! Zato tudi niti inšpekcijski organ niti policija ne moreta zoper "kršitelja" izreči kakršne koli sankcije!

Takšna razlaga ustreza tudi odločitvi Ustavnega sodišča Republike Slovenije v sklep št. U-I-181/93 (20. 1. 1994). Vsebinsko enako pravno mnenje je sprejel tudi Varuh človekovih pravic, v zadevi št. 2.0-22/2020-2-MO, dne 03. 07. 2020. Vendar mi nikjer ni uspelo zaslediti javne objave tega mnenja, njegove javne izjave o tem ali pravne razlage tega dogajanja. Če sem to nehote spregledal, se za to opravičujem.

Do danes (četrtek, 23. 7. 2020) sem prejel sedemnajst elektronskih pisem ali sporočil od ljudi, ki so bili kaznovani z globo za prekršek, ker so bili v zaprtem javnem prostoru "zaloteni" brez maske, dve osebi pa sta mi sporočili, da sta bili kaznovani z globo, ker sta imeli masko tik pod nosom. Ljudje ne vedo, da niso dolžni plačati globe iz tega naslova. In tega verjetno ne vedo niti varnostniki, redarji in policisti. Kaj pa poslanke in poslanci? In novinarke in novinarji?

Ob tem pa še vedno čakam na uradni odgovor NIJZ na vprašanja: ali je nošenje maske priporočljivo ali ne; ali je vlada sprejela ukrep po priporočilu in navodilu NIJZ in slovenske skupnosti epidemiologov; ali je nošenje maske na delovnem mestu in več ur škodljivo za zdravje ali ne; ali je nošenje maske na delovnem mestu več ur posebej škodljivo za ljudi z različnimi dihalnimi obolenji in kako naj ravna delavka ali delavec, od katerega delodajalec zahteva nošenje maske na delovnem mestu ves čas?

V medijih sem tudi iskal uradno stališče NIJZ, predstavnikov UKC, enotno stališče skupnosti epidemiologov ali enotno stališče reprezentativnega organa slovenskih zdravnikov o teh vprašanjih. Nisem ga našel. Če sem to nehote spregledal, se za to opravičujem.

Ob tem pa želim slovenski javnosti sporočiti še eno, pravno zelo pomembno dejstvo. Vsi, ki ste plačali globo, ker niste nosili maske ali zaradi njene napačne nošnje, imate PRAVICO od države zahtevati vrnitev plačane globe! Četudi ste zamudili rok za pritožbo. Namreč, plačali ste nekaj, kar sploh niste bili dolžni plačati, pri tem pa niste vedeli, da tega niste dolžni plačati. Pri tem se sklicujete na 190. člen Obligacijskega zakonika: "Kdor je bil brez pravnega temelja obogaten na škodo drugega, je prejeto dolžan vrniti, če je to mogoče, sicer pa nadomestiti vrednost dosežene koristi." Ta "kdor" je v tem primeru država, "drugi oškodovani" pa je oseba, ki je globo plačala.

Ob tem pa se odpira še drugo, nemara pomembnejše vprašanje: ali država zavestno, premišljeno in načrtno polni državni proračun z izrekanjem glob, ki nimajo veljavne pravne podlage? Lahko gre za dobroverno zmoto, a lahko gre tudi za civilni delikt, pa tudi kaznivo dejanje odgovornih oseb ni izključeno. S tem vprašanjem pa bi se res moral javno ukvarjati tako Varuh človekovih pravic kot kriminalisti, državno tožilstvo ...

Če vse to drži, vladavina prava v Sloveniji razpada kot legokocke, ki jih je nekdo močno brcnil z nogo.

Obvestilo uredništva:

Mnenje avtorice oziroma avtorja ne odraža nujno stališč uredništev RTV Slovenija.

Obvestilo uredništva: Del o tehnologiji G5, ki je bil objavljen v prvotni verziji teksta, je umaknjen, saj je po mnenju avtorja prihajalo do napačnega razumevanja bralcev, v besedilo je dodan tudi del o vračanju plačanih glob.