KC Pekarna je poseben del mesta, ki je inovativen in drugačen. Med drugim spodbuja inovativne pristope še neuveljavljenih ustvarjalcev kot tudi že poznanih, ob tem pa na vseh ravneh spodbuja in ohranja razvoj alternativne scene v Mariboru. Foto: Wikipedija Commons
KC Pekarna je poseben del mesta, ki je inovativen in drugačen. Med drugim spodbuja inovativne pristope še neuveljavljenih ustvarjalcev kot tudi že poznanih, ob tem pa na vseh ravneh spodbuja in ohranja razvoj alternativne scene v Mariboru. Foto: Wikipedija Commons

Seznam dogodkov
ob 30. jubileju

najdete na tukaj.

Ob jubileju so organizirali novinarsko konferenco, na kateri so zdajšnji uporabniki spregovorili o zasedbi kompleksa pred 30 leti. Osredinili so se tudi na trenutno stanje in orisali težave, ki izhajajo iz mestnih politik in zavirajo nadaljnji razvoj KC-ja Pekarna. Posvetili pa so se predstaviti načinov, s katerimi presegajo te težave.

Več kot zgolj prostor občasno konzumiranih kulturnih vsebin
KC Pekarna namreč ni zgolj "prostor kulturnih vsebin, ki jih obiskovalci konzumirajo vsake toliko, ampak pomembno samoniklo prizorišče, gre za bogat in kompleksen preplet kulturnih, mladinskih, družbenih, socialnih in športnih vsebin, globoko vpetih v sosesko," sporočajo uporabniki ob 30. obletnici zavzetja kompleksa. "Območje nekdanje vojaške pekarne je že vse od leta 1994 prostor ustvarjanja, povezovanja in delovanja mnogih," so poudarili. Opomnili so, da je Pekarna "ves čas eksistencialno ogrožena, na udaru in pod pritiski. Prepotrebnih tektonskih premikov v miselnosti žal ni."

30 let Pekarne
30 let Kulturnega centra Pekarna

KC Pekarna obsega kompleks objektov ob robu Magdalenskega parka v mariborski mestni četrti Tabor, ki jih je za potrebe peke kruha za vojašnice na prelomu iz 19. v 20. stoletje zgradila avstro-ogrska vojska. Kompleks je po drugi svetovni vojni prevzela jugoslovanska vojska, z njenim odhodom iz Slovenije pa je ostal prazen. Leta 1994 je območje zasedla skupina mladih in ga oživila z različnimi vsebinami.

Konec leta 2001 je območje prešlo z državne v občinsko last, leta 2010 pa so stekli pogovori z Mestno občino Maribor o ureditvi njegovega statusa. Pogovori so zastali, uporabnike pa so pred dvema letoma neprijetno presenetile govorice o njihovi načrtovani selitvi na območje nekdanje tovarne MTT v mestni četrti Melje. Občina tam načrtuje novo kulturno četrt, na današnjem območju KC-ja Pekarna pa naj bi zagotovili prostor za širitev medicinske oziroma vzpostavitev farmacevtske fakultete.

"Danes je to elitna lokacija z vrednimi parcelami"
Prvotni uporabniki so leta 1994 prostore zasedli "kot dober gospodar, da ne bi še naprej propadali ali pa se izgubili v privatizacijskem pustošenju tistega časa. V prvem letu se je zvrstilo okoli 250 prireditev, koliko se jih je v vseh 30 letih, ne moremo prešteti," poudarjajo sedanji uporabniki kompleksa. Leta 2005 so se začeli turbulentni časi za Pekarno, saj je takratni župan Franc Kangler napovedal selitev tega kulturnega centra na drugo lokacijo, ki je tudi po skoraj 20 leti še zmeraj aktualna.

Sorodna novica Uporabniki KC-ja Pekarna ne privolijo v selitev na območje nekdanjega MTT-ja

"Danes je to elitna lokacija z vrednimi parcelami. Začelo se je s Kanglerjem, nadaljuje se s sedanjim županom in je še huje, kot je bilo prej, čeprav smo mislili, da to ni mogoče. Ampak mi smo in bomo vztrajali," je za časopis Večer dejal Bojan Jerkovič, eden od tako rekoč staroselcev Pekarne in njenih prvih zavojevalcev.

Uporabniki KC-ja Pekarna so na novinarski konferenci opomnili tudi, da je bila v okviru participativnega proračuna občine izglasovana postavitev odra na območju Pekarne. Vendar še zmeraj ni jasno, kdaj bo projekt izveden, čeprav bi morali biti vsi izglasovani projekti uresničeni najpozneje do konca tega leta.

Pestro dogajanje v tednu 30. jubileja Pekarne
Predstavniki različnih prostorov in organizacij, ki delujejo na območju KC-ja Pekarna, v tem tednu pripravljajo dogodke v znamenju 30. obletnice. V prihodnjih dneh bodo tam med drugim dnevi odprtih vrat posameznih ustvarjalcev, razstave, predavanja in glasbeni dogodki. Zaznamovanje jubileja se bo sklenilo s sobotnim velikim koncertom, na katerem bo nastopila med drugim zasedba Niet, in nedeljskim druženjem v bližnjem Magdalenskem parku.