Fizični model čebele delavke Apis mellifera carnica, slovenske avtohtone kranjske čebele - 3D-kranjica. Foto: Kristina Bursać
Fizični model čebele delavke Apis mellifera carnica, slovenske avtohtone kranjske čebele - 3D-kranjica. Foto: Kristina Bursać

Predavanje so pripravili Janko Božič, Mojca Juriševič in Stephen David Reicher v okviru 17. kongresa psihologov s skoraj tisoč strokovnimi udeleženci z vsega sveta. Osrednja kongresna tema je tokrat Psihologija kot središče znanosti: priložnosti in odgovornosti.

Kot je povedal Marko Vrtovec, predsednik Društva psihologov Slovenije in predsednik kongresa ECP-ja 2022, tema izhaja iz Boyackove raziskave, v kateri je naredil analizo citatov vseh znanstvenih revij, rezultati pa so pokazali, da je psihologija ena od sedmih središč znanosti.

"Psihologija je eno izmed sedmih središč znanosti"
"Poleg psihologije so ostala središča znanosti še matematika, fizika, kemija, vede o Zemlji, družbene vede in medicina. Da je psihologija ena izmed sedmih središč znanosti, pomeni, da je vpliv psihologije na druge znanosti bistven in pomemben. Posledično ji to prinaša ogromno priložnosti za sodelovanje, pospešen razvoj, vplivanje, izboljšanje storitev ... Hkrati pa tudi odgovornosti, saj psihološke ugotovitve uporablja široka množica praktikov z različnih področij,"
so njegove besede povzeli v CD-ju.

Čebelarska povezava med kongresom in CD-jem pa je v tem, da na tamkajšnji strehi čebele sobivajo s kulturo že enajst let. Kot opisujejo, je Cankarjev med visoke kakovosti s certifikatom Slovenski med z zaščiteno geografsko označbo. Cankarjev dom je tudi član Čebelje poti v Ljubljani, ki jo je leta 2015 zasnovala ter jo danes vodi in nadgrajuje Mestna občina Ljubljana.

Na strehi Cankarjevega doma čebele sobivajo s kulturo že enajst let. Foto: Kristina Bursać
Na strehi Cankarjevega doma čebele sobivajo s kulturo že enajst let. Foto: Kristina Bursać

V program kongresa ECP 2022 se Cankarjev dom dejavno vključuje tudi z vodenim ogledom panjev na strehi in strokovno razlago na temo urbanega čebelarjenja, za kar je poskrbel njegov pobudnik in priznani urbani čebelar, Franci Petrovčič. Do konca kongresa bo udeležencem na ogled na voljo tudi povečan fizični model čebele delavke Apis mellifera carnica, slovenske avtohtone kranjske čebele – 3D-kranjica, ki je bila del slovenske predstavitve na svetovni razstavi Expo v Dubaju.

Nastal je ob slovenskem predsedovanju Svetu Evropske unije, nato pa odpotoval še na svetovno razstavo Expo v Dubaj – v slovenskem paviljonu si ga je ogledalo skoraj milijon ljudi. Z razstave v Dubaju je orjaški model kranjske čebele pripotoval v Cankarjev dom, kjer je od marca v Veliki sprejemni dvorani prvič na ogled v Sloveniji.

Slovenija po številu čebelarjev v svetovnem vrhu
Slovenija se po številu čebelarjev na prebivalstvo uvršča v sam svetovni vrh, vsak dvestoti prebivalec je čebelar. Slovenija je edina država članica Evropske unije, ki je zakonsko zaščitila svoje čebele, leta 2011 pa je med prvimi državami članicami EU-ja prepovedala uporabo nekaterih čebelam škodljivih pesticidov na ozemlju države.