Ormoški grad stoji na jugovzhodnem delu bronastodobne naselbine, ki je bila zavarovana z zemeljskim nasipom in obrambnim jarkom. Foto: Wikipedia
Ormoški grad stoji na jugovzhodnem delu bronastodobne naselbine, ki je bila zavarovana z zemeljskim nasipom in obrambnim jarkom. Foto: Wikipedia

Z ormoške občine so ob podpisu pogodbe sporočili, da bodo obnovo zaključili do konca maja 2024, obsegala pa bo konservatorska in restavratorska dela na notranji strani grajskega stolpa, kjer bodo restavrirali stene in okna.

Predvsem konserviranje in utrjevanje poškodovanih plasti
"Konservatorsko-restavratorski posegi bodo potekali na kamnitih elementih, na historičnih ometih in stenskih poslikavah. Praktično gre predvsem za konserviranje, nekaj je konstrukcije in utrjevanje poškodovanih plasti," je za regionalno Televizijo Maribor povedal izvajalec gradbenih del Jožef Drešar iz podjetja Gnom iz Šentvida pri Stični, specializiranim za konservatorska in restavratorska dela.

Sicer so v Ormožu že pred mesecem dni podpisali pogodbe s še tremi izvajalci. H koncu gre 61.000 evrov vredna obnova grajske ure in postavitev dveh novih zvonov. Prav tako do konca maja 2024 mora biti zaključena ureditev dostopa do stolpa in druga faza urejanja grajskega parka.

Grad Ormož – obnovili bodo tudi grajski stolp

Za ureditev dostopa do stolpa skrbi podjetje iz Štor, ki bo v dobrih 375.000 evrov vrednem poslu preko obstoječega podstrešja gradu vzpostavilo leseno pot in stopnišče v grajskem stolpu za dostop do balkona na njem. Drugo fazo urejanja grajskega parka pa v vrednosti 180.000 evrov izvaja Komunalno podjetje Ormož, ki bo uredilo novo glavno pot v parku in izvedlo delno zasaditev.

Do leta 2025 skupno dober milijon za obnovitvena dela
"Občina Ormož izvaja projekt, ki ga v okviru načrta za okrevanje sofinancira ministrstvo za kulturo. Gre za revitalizacijo in obnovo ter preobrazbo tako grajskega kompleksa kot tudi parka. V prvi fazi se že izvajajo dela, ki so povezana z zamenjavo stavbnega pohištva po celotnem gradu," pa je za TV Maribor pojasnila direktorica ormoške občinske uprave Milena Debeljak.

Občina je bila namreč s projektom uspešna na razpisu ministrstva za kulturo za sofinanciranje kulturnega projekta na področju nepremične kulturne dediščine. Skupaj bodo za obnovo kompleksa do leta 2025 prejeli dober milijon evrov iz načrta za okrevanje in odpornost.

"Ormoški grad že tako ali tako povezujemo z našo turistično ponudbo, tega povezovanja bo zdaj še toliko več, saj konec koncev vidimo napredek na račun turizma, absolutno se nam povečuje število obiskov turistov kot tudi število prenočitvenih kapacitet in preostale ponudbe," pa je sklenil župan Ormoža Danijel Vrbnjak.

Zgodovina ormoškega gradu

Ormoški grad so v zadnji tretjini 13. stoletja postavili Ptujski gospodje. V njihovi lasti je bil do leta 1438, ko je rodbina izumrla. Po požigu gradu leta 1487 je prešel v roke rodbine Szekelyji (tudi Zekel), ki ga je obnovila. Pozneje je bil deležen napadov Turkov in Krucev, v prvi polovici 18. stoletja pa ga je baročno obnovila družina Pethe.

Grad je nato v začetku 19. stoletja kupil industrialec Jožef Pauer, ki ga je dal klasicistično obnoviti in obzidati jugozahodni grajski vrt. Zadnji lastniki gradu so bili grofje Wurmbrand-Stuppach, katerih grb je nad glavnim grajskim vhodom. Danes so v ormoškem gradu na ogled tapiserije Marija Preglja, grajski kino in več razstav: Iz zapuščine Otmarja Majeriča, Ormož v času Karađorđevićeve in Titove Jugoslavije, Zbirka Marka Sluge ter arheološka razstava Med Dravo in Muro.