Dvorec Rakičan. Foto: BoBo
Dvorec Rakičan. Foto: BoBo

Cesta gradov je bila sprva združenje gradov, dvorcev in obrambnih utrdb na jugovzhodu Avstrije, nato pa so se ji pridružili še slovenski in hrvaški gradovi.

Iz Slovenije so vključeni gradovi Rakičan, Negova, Grad, Velika Nedelja, Lendava, Murska Sobota, Ormož, Slovenska Bistrica in Ptujski grad.

"Namen projekta Castle Road je ohranjanje in nadaljnji razvoj dvorcev in gradov, razvijanje skupnih turističnih produktov, skupna promocija in skupni nastop na mednarodnem trgu," je pojasnila Katarina Jerebic iz Raziskovalno-izobraževalnega središča (RIS) Dvorec Rakičan.

Sezonska ponudba

Osredotočili so se na razvoj družinske in kulturne ponudbe. "Nova skupna družinska ponudba temelji predvsem na spoznavanju in raziskovanju gradov in kulturne dediščine z zanimivimi aktivnostmi za vso družino ter manjšimi darili za otroke," je povedala.

Skupna čezmejna kulturna ponudba je razdeljena na sezonsko ponudbo, ki je vezana na letne čase in sezonske dogodke, ter tematsko kulturno ponudbo. "Imamo šest tematskih sklopov. Za tiste, ki jih zanimajo zgodovina in zgodovinske osebnosti, so gradovi, ki povezujejo iste plemiške družine. Druga skupina so gradovi z izjemnimi arhitekturnimi zanimivostmi, potem so tu gradovi s posebno umetnostno ponudbo, na primer galerijami in razstavami," je pojasnila.

Zanimanje za gradove se povečuje

Nekateri gradovi so se povezali v skupni ponudbi romantičnih doživetij, druge vežejo večji dogodki, kot je na primer v Dvorcu Rakičan dogajanje na noč čarovnic, ali pa izjemni parki in vrtovi, kot je na primer pri gradu Herberstein v Avstriji.

Ptujski grad. Foto: MMC RTV SLO
Ptujski grad. Foto: MMC RTV SLO

"S skupno ponudbo skušamo povečati prepoznavnost gradov in nanje privabiti čim več obiskovalcev, da spoznajo pomen in vrednost te kulturne dediščine ter se seznanijo s pomembnostjo njenega ohranjanja in nadaljnjega razvoja, tudi v turistične namene," je dejala.

V Dvorcu Rakičan so v okviru projekta obnovili večjo dvorano v pritličju severnega dela gospodarskega trakta, kamor so postavili razstavo vseh v Cesto gradov vključenih gradov, obenem pa služi tudi kot prireditveni prostor za izvedbo večjih kulturnih dogodkov. "Taki projekti nam omogočajo, da dvorec zaščitimo pred nadaljnjim propadom in ga postopoma obnavljamo," je še dejala sogovornica.

S čezmejnim povezovanjem se seznanjajo z izkušnjami iz tujine in tako dobivajo tudi nove ideje. To je še posebej pomembno v trenutnih razmerah, ko so zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja novega koronavirusa omejena potovanja in so se turistični ponudniki znašli v povsem novih okoliščinah.

Dozdajšnje izkušnje so spodbudne. "Tako na slovenski kot avstrijski strani opažamo povečano zanimanje za gradove in njihovo ponudbo. Gradovi so poročali, da so lani imeli veliko število obiskovalcev, še posebej individualnih gostov in družin," je še povedala Katarina Jerebic.