Zbrani župpani so izrazili zadovoljstvo nad napredkom in s sodelovanjem pri izvedbi projekta ter srečanje sklenili z mislijo, da verjamejo v uspešno izvedbo skupaj zastavljenih ciljev. Foto: MMC RTV SLO
Zbrani župpani so izrazili zadovoljstvo nad napredkom in s sodelovanjem pri izvedbi projekta ter srečanje sklenili z mislijo, da verjamejo v uspešno izvedbo skupaj zastavljenih ciljev. Foto: MMC RTV SLO
EPK, Mitja Čander, Suzana Žilič Fišer
Na dobri poti smo, da naredimo ambiciozen program, poudarja Mitja Čander in dodaja, da je bilo v zadnjih tednih veliko pomembnih premikov, ki jim omogočajo lažje delo. Foto: MMC RTV SLO
EPK
Program je v veliki meri že znan in obsega različne projekte, ki bodo v Maribor in partnerska mesta prinesli nove vsebine ter nadgradili že obstoječe. Foto: RTV SLO
Župani podpisali pogodbo o financiranju EPK-ja

Ta 'kljub vsemu ostaja ambiciozen', meni Čander, s podpisom pogodb zavoda z župani partnerskih mest pa je po njegovih besedah zagotovljenih 22,8 milijona evrov iz javnih virov - poleg prilivov iz občin to obsega še prispevek ministrstva za kulturo. 1,5 milijona naj bi po četrtkovi predstavitvi v Bruslju namenila Evropska komisija, drugo pa pričakujejo od drugih državnih resorjev in trženja. Program so po direktorjevih besedah zastavili v okviru 26 milijonov evrov za letošnje in prihodnje leto.
S podpisom pogodbe o sodelovanju in sofinanciranju stroškov pri izvedbi projekta EPK so se omenjene občine formalno zavezale, da bodo izpolnile dogovor, sprejet februarja, ki predvideva sofinanciranje programa EPK-ja po načelu, da na en evro od države pride en evro od občine.
Pogodbo so podpisali generalna direktorica zavoda Maribor 2012 Suzana Žilič Fišer ter župani Ptuja, Slovenj Gradca, Novega mesta in Velenja. Mariborski župan je pogodbo podpisal že prej, župan Murske Sobote pa je bil sicer zadržan, vendar po zagotovilih zavoda prav tako jamči svoj podpis.
"S tem so vzpostavljeni finančni in vsebinski okvirji sodelovanja s partnerskimi mesti," pravi Žilič Fišerjeva, ki je pred tem s Čandrom predstavila dozdajšnje delo zavoda in doslej izoblikovane vsebine programa. Oba sta poudarila, da je bilo že veliko narejenega, čeprav v javnosti mogoče ni takega vtisa.
"Na dobri poti smo, da naredimo ambiciozen program," je dejal programski direktor in poudaril, da je bilo v zadnjih tednih veliko pomembnih premikov, ki jim omogočajo lažje delo. Med drugim so se izboljšali pogoji dela v zavodu, predvsem kar zadeva finance, še vedno pa čakajo na opremo.
Nadgradnja obstoječih in prispevek novih vsebin
Program, ki je v precejšnji meri že znan, obsega različne projekte, s katerimi bodo organizatorji v Maribor in partnerska mesta prinesli nove vsebine ter nadgradili že obstoječe. Tako Čander kot Žilič Fišerjeva pa sta prepričana, da bodo s takim programom zadovoljni tudi v Bruslju na predstavitvi na Evropski komisiji prihodnji teden.
"Z današnjim podpisom smo se zavezali, da bomo programski del skupaj izvedli ministrstvo za kulturo, zavod in sodelujoče občine s podizvajalci. Programski del torej v tem trenutku stoji, investicijski pa še zdaleč ne," je poudaril ptujski župan Štefan Čelan, ki dodaja, da jih čakajo še "mučna" pogajanja s službo vlade za lokalno samoupravo in drugimi resornimi ministrstvi, kjer finančna konstrukcija za posamezne investicije še ni dokončno zaprta s posameznimi mesti.
Investicije se vodijo povsem ločeno od programa EPK, pri čemer slednjega usklajuje Zavod Maribor 2012, investicije v kulturno infrastrukturo pa posamezne občine.

Župani podpisali pogodbo o financiranju EPK-ja