Novinar Mladine Bernard Nežmah je pisal komentarje in različne članke tudi za Tribuno, Pavliho, Mladiko, Dnevnik, Teleks, Večer, sodeloval je in še zmeraj sodeluje v odmevnih debatah na TV Slovenija, Radiu Slovenija in POP TV, sodeluje z mediji zunaj meja Slovenije, obsežnejše publicistične prispevke pa je objavljal v Naših razgledih, Problemih, Ekranu, Zvonu, Novi reviji, Ampaku in drugih revijah. Foto: RTV SLO
Novinar Mladine Bernard Nežmah je pisal komentarje in različne članke tudi za Tribuno, Pavliho, Mladiko, Dnevnik, Teleks, Večer, sodeloval je in še zmeraj sodeluje v odmevnih debatah na TV Slovenija, Radiu Slovenija in POP TV, sodeluje z mediji zunaj meja Slovenije, obsežnejše publicistične prispevke pa je objavljal v Naših razgledih, Problemih, Ekranu, Zvonu, Novi reviji, Ampaku in drugih revijah. Foto: RTV SLO
Že kot dolgoletni radijski urednik je Bedjanič načrtno skrbel za posnetke slovenskih opernih pevcev. Te so danes, ko nekaterih, žal, ni več med nami, dragoceno pričevanje, ohranjeno na številnih zgoščenkah, ki so izšle v produkciji RTV Slovenija in za katere je uredniško in z besedili poskrbel Bedjanič. Foto: RTV SLO
Zrcala komunizma
Zrcala komunizma so nastala kot refleksija sistematične serije v Mladini objavljenih intervjujev z udeleženci komunističnega gibanja, njegovimi sopotniki, nasprotniki ali pa proučevalci dobe, v kateri je gibanje doživljalo svoj vzpon in padec. Foto: Založba Modrijan
Jurčičeva nagrada za leto 2007
Jurčičeve nagrade za leto 2007 je prejela nekdanja Magova ekipa - nekdanji v. d. odgovornega urednika Maga Silvester Šurla ter novinarji Igor Kršinar, Nenad Glücks, Biserka Karneža Cerjak in Brigita Ferlič Žgajnar. Foto: MMC RTV SLO

Peter Bedjanič je prejel nagrado za uredniško, glasbeno novinarsko in publicistično delo na področju operne glasbe. Prihaja z radia, kjer je bil najprej radijski urednik, danes glasbeni novinar, pisec oddaj o slovenskem opernem življenju - tudi v tujini - predvsem na avstrijskih radijskih postajah. Je urednik in pisec besedil k številnim zgoščenkam, posvečenim posameznim opernim pevcem ali celim operam in še marsikaj, kar presega območje sklada, kot je sodelovanje pri leksikonih, enciklopedijah ali prevajanju zahtevnih glasbenih besedil, je v utemeljitvi zapisal odbor sklada.

Kako Slovencem približati operno umetnost?
Že kot dolgoletni radijski urednik je Bedjanič načrtno skrbel za posnetke slovenskih opernih pevcev. Te so danes, ko nekaterih, žal, ni več med nami, dragoceno pričevanje, ohranjeno na številnih zgoščenkah, ki so izšle v produkciji RTV Slovenija in za katere je uredniško in z besedili poskrbel Bedjanič, še dodajajo v utemeljitvi.

V oddajah, kot sta Nedeljsko operno popoldne ali Portreti domačih in tujih pevcev, ter v drugih jubilejnih in priložnostnih prispevkih si Bedjanič prizadeva za redefiniranje razmerja do operne umetnosti, pogosto označevane kot starinske, s čimer se tudi širok krog poslušalcev potiska v žaljivo ozadje. Opozarja na drugačno resničnost, ko so operne hiše marsikje osrednje kulturno-politične izpostave velemest ali kulture narodov in se z njimi postavljajo vrhunski arhitekti od Avstralije do nordijskih držav.

Z nagrado Petru Bedjaniču in operni glasbi na radiu želi Sklad Josipa Jurčiča prispevati k pravemu razmerju med estetiko tehničnih medijev in resničnostjo glasbe. Kajti odbor sklada zavrača razprodajo glasbene umetniške kulture, se pa zelo zavzema za njeno demokratizacijo ter dostopnost vsem, so zapisali organizatorji.

Komentator tranzicijskega dogajanja
Bernard Nežmah je prejel Jurčičevo nagrado za svoje komentarje in analize tranzicijske Slovenije, postkomunističnih družb Vzhodne Evrope ter za knjigi Jelcinova Rusija in Zrcala komunizma. V utemeljitvi je odbor sklada zapisal, da Nežmah sodi med globlje poznavalce in najvidnejše komentatorje slovenskega in vzhodnoevropskega prehoda iz diktatur v demokracijo in političnega življenja ter mentalitete v dobi tranzicije.

Sociolog, novinar in publicist Bernard Nežmah je bil urednik Radia Študent v začetku osemdesetih let, v času slovenske pomladi pa glavni urednik in pozneje komentator tednika Mladina, za katero piše še danes. Leta 1988 se je specializiral za lingvistiko na univerzi v Göteborgu.

Leta 1995 je doktoriral iz sociologije. Dve leti kasneje je napisal študijo Kletvice in psovke. Njegovi pomembni in močno odmevni publicistični knjigi pa sta Jelcinova Rusija, ki predstavlja izjemno analizo postkomunistične dobe v nekdanji zibelki svetovne proletarske revolucije, in Zrcala komunizma, ki je nastala kot refleksija sistematične serije v Mladini objavljenih intervjujev z udeleženci komunističnega gibanja, njegovimi sopotniki, nasprotniki ali pa proučevalci dobe, v kateri je gibanje doživljalo svoj vzpon in padec.

Kot ocenjujejo organizatorji, je Nežmah s svojimi Pamfleti v Mladini je postal nezamenljiv in nespregledljiv spremljevalec ter komentator fenomenov slovenske tranzicijske družbe in sprotnega političnega življenja. V svojem pisanju je razvil svojevrsten slog kritičnega intelektualca, ki atmosfero in mentaliteto postkomunistične družbe ne spremlja samo z ostrim premislekom, ampak tudi s humorjem, sarkazmom in slikovitimi primerjavami.

Nežmah velja za neodvisnega intelektualca in izjemnega novinarja, ki tudi v svojem okolju pogosto plava proti toku, človeka, ki ni vpleten v nobeno agitacijo in sploh nobeno strankarsko zavezo. Njegov svet je svet neodvisne kritike ter novinarske profesionalnosti ter poklicne in osebne avtonomije. Prav zaradi tega je Bernard Nežmah morda najbolj suverena in najbolj prodorna osebnost sodobnega slovenskega novinarstva, so še zapisali organizatorji.

Nagrado podeljujejo od leta 1993
Nagrajenca bosta priznanji prejela v sredo ob 19.00, v Jakopičevi dvorani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Sklad Josipa Jurčiča sta leta 1993 ustanovila založba Nova revija in Društvo slovenskih pisateljev. Jurčičeve nagrade za leto 2007 je prejela nekdanja Magova ekipa - nekdanji v. d. odgovornega urednika Maga Silvester Šurla ter novinarji Igor Kršinar, Nenad Glücks, Biserka Karneža Cerjak in Brigita Ferlič Žgajnar.