Grad Podčetrtek, ki stoji na vzpetini nad starim trškim jedrom Podčetrtka, sodi med najstarejše gradove v Sloveniji, saj se prvič omenja leta 1261. Tako kot danes je tudi nekdaj stal ob državni meji, ob Sotli, nasproti Hrvaške oziroma Ogrske. Foto: Wikimedia Commons
Grad Podčetrtek, ki stoji na vzpetini nad starim trškim jedrom Podčetrtka, sodi med najstarejše gradove v Sloveniji, saj se prvič omenja leta 1261. Tako kot danes je tudi nekdaj stal ob državni meji, ob Sotli, nasproti Hrvaške oziroma Ogrske. Foto: Wikimedia Commons
Grad Podčetrtek
Grad Podčetrtek v topografiji Georga Matthäusa Vischerja iz leta 1681. Foto: Wikimedia Commons

Grad Podčetrtek družina Zečević, ki je lastnica gradu, poskuša prodati že 20 let - kot lastniki gradu so določili ceno v višini 370.000 evrov. In kaj se ponuja v oglasu na spletnem portalu Bolha?

"Grad Podčetrtek stoji na vzpetini nad starim trškim jedrom Podčetrtka. Od daleč izgleda grad mogočen in je velika znamenitost kraja. Čeprav je bil grad temeljito prenovljen leta 1874 in v času po potresu leta 1974, danes žalostno propada in dostop do graščine je lahko celo nevaren ...


Zadnji pravi lastnik gradu je bila do leta 1945 družina Attems. Attemsi so leta 1682 grad Podčetrtek kupili od tedanje države. Grad je bil tedaj temeljito prezidan in opremljen v baročnem stilu. Po letu 1945 je grad postal ljudska last - dobesedno ... pri postopnem ropanju je bilo rešeno le nekaj umetnin, ki jih danes hrani Posavski muzej v Brežicah."


Previsoka cena za slabo ohranjeno zgradbo?
Lani se je za nakup gradu sicer zanimal britanski poslovnež indijskega porekla, ki je nameraval grad obnoviti in ga preurediti v prestižni hotel, a do realizacije ni prišlo. Nove ponudbe zdaj pričakujejo do avgusta, vendar pa župan osebno ne verjame, da bo grad prodan po zastavljeni ceni, saj je ta glede na zelo slabo stanje gradu po županovem mnenju previsoka.

Ime po dnevu, ko sta potekala sodnijski in tržni dan
Mogočna utrdba stoji na vzpetini in se razgleduje po starem trškem jedru Podčetrtka. V pisnih virih se ga prvič omenja leta 1261 in tako sodi med najstarejše gradove na naših tleh. Stal je ob stari državni meji, ob Sotli, nasproti Hrvaške oziroma Ogrske. Ime je dobil po četrtem dnevu v tednu, ko je pod grajskim gospostvom potekal v trgu sodnijski in tržni dan.

Čeprav je bil temeljito prenovljen leta 1874 in v času po potresu na Kozjanskem leta 1974, je danes v tako slabem stanju, da je dostop do graščine lahko tudi nevaren.

Ne povsem preprosta lastniška struktura
Grad Podčetrtek, katerega stavbišče se glede na informacije v oglasu razteza na 2.626 kvadratnih metrih, kljub napovedanim in pozneje neuspelim poskusom prodaje sameva in propada že več desetletij. Občina Podčetrtek, ki je leta 2005 poskrbela za obnovo strehe gradu, je takrat dobila petinski lastniški delež. Ostanek, 80-odstotni delež, pa pripada trem dedičem pokojnega Giorga Žečevića. Od tega dva dediča živita v Londonu, Žečevićeva vdova pa v Srbiji.

Po županovih besedah si občina Podčetrtek obeta obnovo gradu in vseh drugih objektov, razgledne terase, pa tudi grajske kašče za potrebe turizma, ker bi tako imela občina tudi na tem področju urejene zadeve.

Grad prodajajo že 20 let
Grad prodajajo že 20 let