MOL: Mala šola bo obstala. Foto: RTV SLO
MOL: Mala šola bo obstala. Foto: RTV SLO
Metelkova mesto
Kdaj bo končno zagotovljen obstoj Metelkove mesta? Foto: RTV SLO

O zapečateni usodi objekta Mala šola so javnost obvestili predstavniki AKC-ja Metelkova, Inšpektorat RS-a za okolje in prostor, v katerega pristojnosti je poseg, pa novice ni želel niti potrditi niti zanikati. Besede MOL-a potrjuje tudi vključitev Metelkove v register premične kulturne dediščine. Postopek je MOL sprožil julija 2005, ko je Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije predlagal razglasitev Metelkove mesta za kulturni spomenik krajevnega pomena.

MOL si prizadeva za razvoj Metelkove
Rušenje na celotnem območju Metelkove mesta se - to je zatrdila Damijana Prešeren, vodja oddelka za odnose z javnostmi pri Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije - brez soglasja zavoda ne more zgoditi. Inšpektorat RS-a za okolje in prostor pa na zavod niti ni naslovil zahtevka za poseg v objekte Metelkove mesta, tako da ni bilo izdano nobeno dovljenje, ki bi dopuščalo rušenje Male šole. MOL pa je še poudaril, da si občina prizadeva za celovit razvoj Metelkove mesta in programov, ki delujejo na tem območju.

Skrivnostni inšpektorat
Inšpektorat RS-a za okolje in prostor, ki ni želel podati informacij o morebitnem postopku odstranitve Male šole ali o morebitni rušitvi stavbe Jalla Jalla in o odstranitvi nadstreškov z južnega dela Metelkove - obstoj načrtov za te akcije so sporočili predstavniki AKC Metelkova -, je posredoval le povzetek celotne zgodbe o načrtovanju rušenja posameznih objektov Metelkove mesta. Inšpektorat je še dodal, da v inšpekcijskem postopku ne potekajo nikakršni pogovori med inšpektoratom in MOL-om, teh pa tudi ne predvideva zakon, ki ureja to področje.